reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© ABB Przemysł elektroniczny | 11 września 2015

ABB upraszcza strukturę

Firma planuje uzyskać 1 mld USD oszczędności w obszarze pracowników umysłowych, uwolnić 2 mld USD gotówki oraz zwiększyć aktywność w przejęciach. ABB uprości też strukturę – liczba dywizji zamniejszy się z 5 do 4.

Strategia ABB opiera się m.in. na reorganizacji struktury dywizyjnej, aby generować wzrost organiczny poprzez tworzenie większej wartości dla klientów, w sposób bardziej spójny i wydajny. W tym celu wykorzystywana jest łączona oferta w zakresie energetyki i automatyki. – Zwróciliśmy ABB w stronę zwiększenia sprzedaży i zysku operacyjnego na akcję (EPS) w Etapie 1 strategii Next Level – powiedział prezes zarządu Grupy ABB Ulrich Spiesshofer. – Dywizję Systemów Energetyki zmieniliśmy na lepsze, uprościliśmy strukturę i stworzyliśmy model działania, aby budować nową kulturę wysokiej wydajności. Dysponując takim fundamentem jesteśmy gotowi na Etap 2. Koszt programu został oszacowany na około 1,2 mld USD, z czego około 850-900 mln USD to koszty restrukturyzacji i pokrewne, a około 350 mln USD to koszty wdrożenia programu. Od 1 stycznia 2016 roku ABB będzie funkcjonować w ramach usprawnionej struktury, obejmującej cztery dywizje. Nowa dywizja Power Grids położy nacisk na zmieniające się potrzeby klientów z sektora użyteczności publicznej, wykorzystując do tego kompletną ofertę z zakresu energetyki i automatyki dla przesyłu i dystrybucji, dostarczanej z jednego źródła – „power & automation for the grid”.
Innowacja technologiczna pozostaje fundamentem, decydującym o konkurencyjności ABB oraz głównym czynnikiem stymulującym zyskowny wzrost organiczny. Firma planuje nadal inwestować znaczne środki w Badania i Rozwój (R&D), rzędu 1,5 mld USD rocznie, lub stanowiące równowartość blisko 4 proc. swoich przychodów.
Z kolei oferta dla przemysłu oraz transportu i infrastruktury – „power & automation for the site” – będzie dostarczana przez trzy dywizje: Electrification Products ma łączyć biznesy niskich i średnich napięć, natomiast działy Automatyzacji Produkcji i Napędów oraz Automatyki Procesowej będą nadal się zmieniać, aktywnie odpowiadając na potrzeby klienta i zwiększając sprawność operacyjną. ABB zamierza także realizować programy zwiększające wydajność pracowników umysłowych i poprawić proces zarządzania kapitałem obrotowym. Firma planuje uzyskać około 1 mld USD z tytułu zmniejszenia kosztów strukturalnych. Szacuje się, że lepsze zarządzanie kapitałem obrotowym uwolni co najmniej 2 mld USD gotówki do końca 2017, która zostanie przeznaczona na inwestycje charakteryzujące się wysokim poziomem zwrotu z poniesionych nakładów, badania i rozwój, przejęcia dokonywane w sposób metodyczny oraz zyski dla akcjonariuszy. ABB modyfikuje swoje plany wzrostu przychodów w latach 2015-2020 zgodnie ze zmniejszonymi oczekiwaniami makroekonomicznymi utrzymując jednocześnie swoje ambitne cele odnośnie rynku. Średni planowany roczny wskaźnik wzrostu przychodów w okresie 2015-2020 wynosi obecnie 3-6 proc. (wcześniej 4-7 proc.). Kluczowymi czynnikami zmiany to m.in. spodziewany dalszy spadek cen ropy, oznaki spowolnionego wzrostu produkcji przemysłowej oraz gorsza niż w 2014 roku prognoza dla rynków wschodzących. Główne obszary działalności ABB to m.in. przyjazne dla środowiska rozwiązania dla wydajnej dystrybucji energii elektrycznej, takie jak rozdzielnica, która wykorzystuje gaz o znacznie niższym potencjale tworzenia efektu cieplarnianego. Innym obszarem jest internet rzeczy, usług i ludzi, który umożliwia opartym na sieci internetowej rozwiązaniom automatyki i sterowania zwiększanie produktywności i jakości. Firma tworzy również przełomowe technologie, m.in. łącząc sztuczną inteligencję i druk 3D z rozwiązaniami w zakresie robotyki dzięki współpracy z innowacyjnymi partnerami i udziałowi kapitału zalążkowego, generowanemu poprzez ABB Technology Ventures. © ABB
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
February 19 2020 16:22 V18.0.1-1