reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© ilya shahau dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 02 czerwca 2015

Apator dostarczy liczniki Tauronowi

Producent aparatury pomiarowej poinformował, że spełniły się już obydwa warunki zawieszające dotyczące umowy zawartej z S&T Services Polska.

Zawarta 21 maja 2015 roku umowa z S&T Services Polska Sp. z o.o. („S&T”) związana jest z realizacją projektu Smart City Wrocław („SCW”). Apator w ramach kontraktu ma dostarczyć liczniki energii elektrycznej OSGP w ramach projektu SCW. Umowa została zawarta pod dwoma warunkami. Pierwszy dotyczył wyrażenia zgody przez lidera konsorcjum SCW - firmę LG CNS Co. Ltd. na realizację projektu przez S&T, drugi – wyrażenia zgody przez Tauron Dystrybucja SA, na uczestnictwo S&T w projekcie SCW. Szacowana wartość umowy z S&T wynosi 26,5 mln PLN netto. Kwota może zostać obniżona do 22,7 mln PLN, w przypadku łącznego ziszczenia się kilku warunków do 31 grudnia 2015 roku. Tauron Dystrybucja rozpoczął już we Wrocławiu projekt związany z wdrożeniem systemu inteligentnego opomiarowania. W ciągu dwóch lat firma zainstaluje u swoich klientów ponad 330 tysięcy nowoczesnych liczników energii elektrycznej.
reklama
reklama
October 20 2020 13:46 V18.11.9-2