reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© ermess dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 19 maja 2015

PGZ idzie po środki z Unii

Spółki należące do Polskiej Grupy Zbrojeniowej oraz instytucje partnerskie wspólnie realizować innowacyjne projekty i starać się o ich finansowanie ze środków UE.

Spółki PGZ mogą obecnie korzystać ze źródeł finansowania projektów zgodnymi z wcześniej ogłoszonymi konkursami przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, np. ogłoszony w ostatnich dniach program „INNOLOT – innowacyjne lotnictwo”. Intencją PGZ jest, aby spółki Grupy pozyskiwały środki unijne w ramach perspektywy finansowej w latach 2014-2020 na realizację innowacyjnych projektów, w tym na technologie tzw. podwójnego zastosowania. Są to innowacyjne produkty i usługi, które oprócz wojska mogą być też zastosowane w sektorze cywilnym z możliwością ich skomercjalizowania. – PGZ po skonsolidowaniu kluczowych państwowych spółek z branży zbrojeniowej i nowych technologii należy do liderów innowacyjności w Polsce – powiedział Dariusz Sokólski, członek zarządu PGZ S.A. ds. Rozwoju. – Posiadamy ogromny potencjał i będziemy dążyć do zintensyfikowania prac badawczo-rozwojowych w najbardziej obiecujących obszarach, zwłaszcza tam, gdzie już teraz dostarczamy wojsku sprzęt światowej klasy, np. w dziedzinie radiolokacji czy optoelektroniki – podkreśla Sokólski. Poszczególne spółki wchodzące w skład PGZ zaprezentowały w nowej siedzibie w Radomiu obecnie realizowane projekty o charakterze rozwojowym oraz inwestycyjnym. Uczestnicy spotkania omówili możliwości współpracy przy tego typu przedsięwzięciach nie tylko w ramach Grupy, ale także z wybranymi jednostkami naukowo-badawczymi oraz innymi podmiotami, m.in. z Instytutem Technicznym Wojsk Lotniczych (ITWL) czy też Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. W trakcie spotkania przedstawiciele ARP S.A. przedstawili też zasady korzystania z Platformy Transferu Technologii - nowego narzędzia komunikowania w zakresie innowacyjnych technologii, które ma łączyć potrzeby przemysłu z prowadzonymi obecnie pracami badawczo-rozwojowymi. PGZ tworzy Grupę ponad 60 spółek działających w branży produkcyjno-usługowej, które zatrudniają ok. 17,5 tys. pracowników. W efekcie konsolidacji powstał jeden z największych koncernów obronnych w tej części świata.
reklama
August 03 2020 19:13 V18.8.0-2