reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© vladimir melnik dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 04 maja 2015

PZL Mielec: konsorcjum dla rozwoju technologii 3D

Polskie Zakłady Lotnicze i Politechnika Rzeszowska wraz z innymi uczelniami technicznymi podpisały porozumienie o utworzeniu Konsorcjum Naukowo-Przemysłowego "Lot-Virtual-Lab".

Celem konsorcjum będzie tworzenie warunków dla rozwoju i efektywnego zastosowania konstrukcji i technologii 3D w wyrobach polskiego przemysłu lotniczego oraz zacieśnienie współpracy pomiędzy uczelniami technicznymi a przemysłem i wykorzystanie synergii tych środowisk. Pierwszymi sygnatariuszami porozumienia zostały Polskie Zakłady Lotnicze w Mielcu, oraz Politechnika Rzeszowska. Przystąpiły do niego również Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie oraz Politechnika Wrocławska. Podstawowym celem porozumienia będzie realizacja projektu badawczo-rozwojowego pod roboczym tytułem "Rozproszone Laboratorium Rozszerzonej i Wirtualnej Rzeczywistości dla Potrzeb Przemysłu Lotniczego i Kosmicznego” (Lot-Virtual-Lab) w ramach Centrum Kompetencji „Droga w Przestrzeń” koordynowanego przez Politechnikę Rzeszowską we współpracy z Instytutem Autostrada Technologii i Innowacji (IATI). Zgodnie z treścią podpisanego porozumienia strony zadeklarowały podjęcie wspólnych działań mających na celu zainicjowanie powstania zaplecza projektowego oraz tworzenia warunków dla rozwoju technologii 3D poprzez kształcenie przyszłych inżynierów, otwieranie pracowni dydaktycznych, jak również laboratoriów i inkubatorów, specjalizujących się w opracowaniach 3D. Dzięki tym działaniom możliwy będzie transfer wiedzy z uczelni bezpośrednio do przemysłu oraz skrócenie ścieżki implementacji dla nowych wdrożeń opracowanych na uczelniach. - Technologie 3D to przyszłość branży lotniczej, dlatego szczególnie zależy nam na współpracy z jednostkami naukowymi w ich rozwijaniu. Podpisane dziś porozumienie pozwoli na usystematyzowanie i ukierunkowanie naszych wspólnych działań, tak by ich efekty były wymierne dla obu stron – powiedział Janusz Zakrecki, prezes Polskich Zakładów Lotniczych. - Powoływane dziś konsorcjum Lot-Virtual-Lab to duży krok naprzód we współpracy polskiego przemysłu ze światem nauki. To także kolejny następny krok w budowie w PZL Mielec światowej klasy centrum doskonalenia projektowania 3D, które już rozpoczęło swoją działalność - powiedział Mike Ambrose, wiceprezes Sikorsky Aircraft ds. projektowania statków powietrznych. Poza integracją środowiska naukowego z przemysłem, utworzenie konsorcjum „Lot-Virtual-Lab” oznacza również stworzenie nowych możliwości dla aktualnych i przyszłych studentów uczelni. --- Źródło: PZL Mielec
reklama
reklama
December 04 2020 14:16 V18.13.20-2