reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© andreypopov dreamstime.com Nauka | 27 kwietnia 2015

Pierwszy formalny związek uczelni w Polsce

Trzy krakowskie uczelnie: Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Krakowska i Uniwersytet Rolniczy utworzyły związek uczelni.

To pierwszy taki formalny związek uczelni w naszym kraju. Współpraca pozwoli na wzbogacenie oferty dydaktycznej, usprawni zarządzanie uczelniami, ułatwi pozyskiwanie grantów i podniesie jakość prowadzonych badań. Umowa to efekt zmian w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym, wprowadzonych 1 października 2014 r. Nowe prawo ułatwia uczelniom tworzenie związków. Pozwalają one na prowadzenie wspólnych badań i inwestycji, dzielenie kadry naukowo-dydaktycznej i wprowadzanie wspólnych standardów zarządzania. Mogą być również pierwszym krokiem w stronę konsolidacji uczelni. AGH, PK i UR powołały nowy podmiot – InnoTechKrak. W jego ramach łatwiejsze będą działania badawczo-rozwojowe: tworzenie konsorcjów, wspólnych centrów badawczych i laboratoriów. Dzięki skoordynowaniu działań trzech uczestników porozumienia i połączeniu ich potencjałów naukowych łatwiejsze będzie również pozyskiwanie grantów badawczych. – Wymieniamy się doświadczeniami w zakresie zarządzania uczelniami, tworzymy konsorcja, centra badawcze, ale myślimy też o wspólnych kierunkach – opowiadał rektor AGH, prof. Tadeusz Słomka. --- Źródło: MNiSW
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
May 14 2019 20:21 V13.3.8-2