reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© pengyou93 dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 22 kwietnia 2015

Przetarg na śmigłowce: MON zmniejsza liczbę z 70 do 50

W postępowaniu na śmigłowce wielozadaniowe dla Sił Zbrojnych RP MON zakwalifikowało do sprawdzeń weryfikacyjnych śmigłowiec oferowany przez konsorcjum „Program EC-725 CARACAL-Polska”.

Przetarg na śmigłowce jest przedmiotem ożywionych dyskusji i ma wielu krytyków. Ministerstwo obrony narodowej opublikowało specjalny komunikat dotyczący decyzji w sprawie przetargu. „W trwającej procedurze pozyskania śmigłowców wielozadaniowych dla Sił Zbrojnych RP ministerstwo obrony narodowej dokonało oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dostawy, natomiast ministerstwo gospodarki dokonało oceny ofert offsetowych złożonych w tym postępowaniu. Oferty złożone przez WSK PZL Świdnik S.A oraz konsorcjum Sikorsky International Operations Incorporation, Sikorsky Aircraft Corporations, wraz z Polskimi Zakładami Lotniczymi Sp. z o. o. z Mielca nie spełniły wymogów formalnych i wymagań technicznych dotyczących m.in. terminu dostaw, wyposażenia śmigłowców w systemy walki, ustanowienia zdolności do serwisowania w WZL-1 Łódź. Kolejnym etapem procedury będzie przeprowadzenie sprawdzeń weryfikacyjnych śmigłowców, których celem jest potwierdzenie zadeklarowanych w ofercie dostawy parametrów technicznych. Testy planuje się przeprowadzić w Polsce na przełomie maja i czerwca bieżącego roku. Pozytywne zakończenie sprawdzeń weryfikacyjnych sfinalizuje proces wyboru najkorzystniejszej oferty, co umożliwi zawarcie umowy i rozpoczęcie dostaw śmigłowców już od 2017 roku. Z uwagi na charakter postępowania, ostateczna wartość kontraktu zostanie przedstawiona po zawarciu umów offsetowych i dostawy. Po weryfikacji potrzeb operacyjnych Sił Zbrojnych, w tym przede wszystkim uwzględniając możliwość dalszego wykorzystania posiadanych zdolności transportu opartych na będących w użytkowaniu śmigłowcach Mi-17 w perspektywie najbliższej dekady, podjęto decyzję o zmniejszeniu liczby pozyskiwanych maszyn do 50 szt. Pozyskiwane w ramach tej procedury śmigłowce w wersjach specjalistycznych w pełni zapewnią osiągnięcie nowych oraz rozszerzenie już posiadanych zdolności operacyjnych. Jednocześnie Ministerstwo Obrony Narodowej, biorąc pod uwagę zmieniającą się sytuację bezpieczeństwa, podjęło decyzję o przyspieszeniu procedury pozyskania śmigłowców uderzeniowych KRUK.” --- Źródło: MON
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
May 21 2019 21:58 V13.3.9-2