reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© vinnstock dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 14 kwietnia 2015

OPTeam zwiększa zysk oraz zatrudnienie

OPTeam SA zakończyła 2014 rok z przychodami w wysokości 98 mln zł, co oznacza wzrost o 5,1 proc. r/r. Jeszcze wyraźniej wzrósł zysk netto, który wyniósł blisko 3 mln zł (+18,5 proc. r/r).

Zysk na działalności operacyjnej wyniósł 3,9 mln zł (wzrost o ponad 20 proc. rok do roku), zaś zysk ze sprzedaży 3,5 mln zł (wzrost o 38,4 proc.). – Zwiększamy rentowność naszej działalności m.in. poprzez intensyfikację sprzedaży produktów i usług własnych, na których osiągamy wyższe marże. Kolejny rok z rzędu udało nam się m.in. zwiększyć ROE, które wyniosło 12,8 proc., o 1,15 pkt proc. więcej niż w roku 2013 – podkreśla Wacław Szary, Prezes Zarządu OPTeam SA. Z segmentów o najszybszym wzroście sprzedaży w 2014 r. najlepiej wypadła edukacja, z której OPTeam osiągnął przychody przekraczające 22 mln zł (wzrost o ponad 10 mln zł w porównaniu z 2013 r.). Duże kontrakty na wdrożenie zintegrowanych systemów informatycznych wspomagających zarządzanie OPTeam były realizowane m.in. z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, a także Politechniką Opolską. Duży wzrost spółka odnotowała także na rynku przedsiębiorstw, na którym przychody wyniosły niemal 44 mln zł (wobec 37 mln zł rok wcześniej). Oferta OPTeam adresowana jest głównie do przedsiębiorstw średnich i dużych, m.in. z branży energetycznej. OPTeam SA powiększa również zatrudnienie. – Rozwijamy nowe produkty własne i zwiększamy skalę działania, a dzięki temu możemy tworzyć nowe miejsca pracy. Na koniec 2013 r. na umowach o pracę zatrudnialiśmy 170 osób, a na koniec 2014 r. 193 osoby. W naszym biznesie świetnie wykształceni i zaangażowani w pracę pracownicy, posiadający duże doświadczenie, to podstawa sukcesu firmy – mówi prezes OPTeam SA. Szybko rozwijają się także Polskie ePłatności (PeP), w których OPTeam posiada 50 proc. akcji. Działająca od ponad pięciu lat spółka mogła się pochwalić ponad 11 mln zł EBITDA na koniec 2014r. i ponad 27 tys. terminali POS, a w tym roku planuje zainstalować kolejne 5 tys. urządzeń. Obecnie spółka prowadzi kampanię „Warto Kartą” zachęcającą głównie mniejsze firmy, np. usługowe, do wykorzystania rozwiązania mPOS, czyli połączenia smartfonu z czytnikiem kart. Spółka planuje też wdrożenie kolejnych innowacyjnych rozwiązań. --- Źródło: OPTeam
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
May 21 2019 21:58 V13.3.9-1