reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© rangizzz dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 13 kwietnia 2015

Wykład CST na TEC Warszawa 2015

Już 21 maja 2015 roku odbędzie się organizowana przez evertiq konferencja TEC Warszawa 2015. Jednym z prelegentów będzie Jarosław Kwiatkowski z firmy CST, który odpowiedział nam na kilka pytań związanych z wykładem.

Serdecznie zapraszamy na wykład Jarosława Kwiatkowskiego z firmy CST pt. „Symulacje elektromagnetyczne w projektowaniu urządzeń elektronicznych z uwzględnieniem wymagań kompatybilności elektromagnetycznej”. Będzie go można usłyszeć 21 maja 2015 roku podczas konferencji TEC w hotelu Sound Garden w Warszawie. Wystarczy zarejestrować się na naszej stronie. evertiq.pl: - Dlaczego jako temat wybrał Pan metodę symulacji elektromagnetycznych? Jarosław Kwiatkowski, CST: - Symulacje elektromagnetyczne zaczynają odgrywać coraz istotniejszą rolę w procesie projektowania urządzeń elektronicznych. Z jednej strony rośnie stopień skomplikowania układów i gęstość upakowania elementów w projektowanych urządzeniach. To powoduje, że koszt wykonania prototypu jest coraz bardziej znaczący w całkowitych kosztach opracowania produktu. Z drugiej strony rośnie znaczenie zgodności urządzeń z wymaganiami kompatybilności elektromagnetycznej EMC. To z kolei generuje wzrost kosztów badań sprawdzających prototypów przedprodukcyjnych w certyfikowanych laboratoriach EMC dysponujących komorami bezechowymi. Są one szczególnie dotkliwe, gdy urządzenie nie przechodzi badań i trzeba je powtarzać. Rzadko więc można już sobie pozwolić na podejście polegające na wykonywaniu wielu prototypów i wyborze tego najbardziej udanego. Konstruktorom coraz bardziej zależy na trafienie z parametrami projektowanego urządzenia "w pierwszym strzale". Bez odpowiedniego narzędzia symulacyjnego w przypadku zaawansowanych konstrukcji jest to dzisiaj już niemożliwe. Problem ten staje się szczególnie istotny gdy projektujemy układy pracujące na wysokich częstotliwościach. Przy czym dotyczy to nie tylko układów wejścia/wyjścia realizujących transmisję bezprzewodową na częstotliwościach RF i mikrofalowych, ale także układów cyfrowych z wysokimi częstotliwościami zegara taktującego. Wszędzie tam, gdzie rozmiar płytki projektowanego urządzenia zaczyna być porównywalny z długością fali odpowiadającej częstotliwości przetwarzanego sygnału, zaczynamy mieć do czynienia z propagacją pól elektromagnetycznych wymagających specjalizowanych narzędzi do symulacji elektromagnetycznych (3D E-M simulators) zupełnie innych od popularnych narzędzi do symulacji obwodowej (circuit simulators). - Jakie znaczenie mają symulacje el-mag w projektowaniu na zgodność z wymaganiami EMC? Wymagania na kompatybilność elektromagnetyczną EMC dotyczą emisji zakłóceń promieniowanych, emisji zakłóceń przewodzonych, odporności na zakłócenia promieniowane oraz odporności na zakłócenia przewodzone. We wszystkich tych obszarach stosowanie narzędzi do symulacji 3D E-M przynosi wymierne korzyści. Oto przykładowe problemy, dotyczące zakłóceń promieniowanych i przewodzonych, których rozwiązanie możliwe jest przy zastosowaniu narzędzi symulacyjnych oferowanych przez firmę CST: - które elementy lub ścieżki projektowanego obwodu drukowanego mogą być źródłem niepożądanego promieniowania el-mag.? - ile i jak duże mogą być otwory wentylacyjne w obudowie projektowanego urządzenia aby wnikające pole pochodzące od zewnętrznych źródeł nie zakłóciło jego pracy? - jak ułożyć wiązkę sterującą wewnątrz obudowy aby była ona jak najmniej narażona na pole elektromagnetyczne pochodzące od transformatora zasilającego? - jaka powinna być wielkość i w jakiej odległości powinienem założyć zacisk ferrytowy na kablu zasilającym projektowane urządzenie tak, aby spełniło ono wymagania EMC? Do analizy zagadnień EMC Firma CST oferuje pakiet oprogramowania w predefiniowanej konfiguracji EMC STUDIO zawierającej szereg udogodnień cennych w analizie zagadnień kompatybilności el-mag. Mając opracowany kompletny wirtualny model projektowanego urządzenia możemy nawet poddać je wirtualnemu badaniu na zgodność z EMC uzyskując wyniki w takiej formie w jakiej dostarcza je certyfikowane laboratorium. Pod względem przygotowania urządzenia do badań "full-compliance" komorze EMC symulacje elektromagnetyczne mogą równie pomocne jak pomiary "pre-compliance" prototypu w warunkach uproszczonych. - Do kogo przede wszystkim skierowany będzie wykład? - Mam nadzieję, że prezentacja będzie wartościowa dla wszystkich osób zainteresowanych zawodowo szeroko pojęta tematyką wspomaganego komputerowo projektowania urządzeń elektronicznych. Najbardziej zależy nam jednak na konstruktorach i projektantach urządzeń radiowych/mikrofalowych oraz odpowiedzialnych za spełnianie wymagań EMC. Do ekstremalnych przykładów wykorzystania pakietu oprogramowania CST STUDIO w obszarze EMC należą podjęte przez niektórych naszych klientów skuteczne próby symulacji kompletnych stanowisk do badań EMC. Tak więc adresatami prezentacji mogą być również osoby odpowiedzialne za projektowanie i budowę lub eksploatację stanowisk do badań urządzeń pod kątem wybranych norm EMC - Dziękuję za rozmowę!
Załaduj więcej newsów
December 12 2019 10:59 V14.8.5-2