reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© shawn hempel dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 18 marca 2015

Wkrótce ruszają pierwsze konkursy z Funduszy UE na projekty B+R

11 marca zostały przyjęte kryteria oceny projektów dla wybranych działań Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, które wspierać będą projekty B+R. Pozwoli to na uruchomienie pierwszych konkursów skierowanych do przedsiębiorstw.
Już w kwietniu br. można spodziewać się ogłoszenia konkursu skierowanego wyłącznie do małych i średnich przedsiębiorców w ramach tzw. „Szybkiej ścieżki”. Nabór wniosków ma być prowadzony od 4 maja do 31 grudnia br. w trybie ciągłym. Planowane jest dokonywanie oceny przedłożonych projektów w terminie 60 dni od złożenia wniosku. Dofinansowanie udzielane będzie na opracowanie innowacji produktowej lub procesowej. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych wynosi 2 mln PLN. Dofinansowanie może wynieść od 35% do nawet 80% wartości kosztów kwalifikowanych, w zależności od wielkości przedsiębiorstwa i rodzaju prac planowanych w projekcie (badania przemysłowe lub prace rozwojowe).

Ogłoszenie kolejnego konkursu skierowanego zarówno do małych, średnich, jak i dużych przedsiębiorców w ramach działania „Demonstrator” planowane jest również w kwietniu br. Nabór ma być prowadzony od 7 maja do 22 czerwca br. Dofinansowanie przeznaczone będzie na budowę instalacji pilotażowych/demonstracyjnych służących testowaniu nowych rozwiązań technologicznych. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych dla małych i średnich firm to 5 mln PLN, dla dużych – 20 mln PLN. Dofinansowanie może wynieść od 25% do 60% wartości kosztów kwalifikowanych.

W ramach obu działań warunkiem ubiegania się o dotację będzie wpisywanie się projektu w zakres tzw. Krajowych Inteligentnych Specjalizacji czyli obszarów tematycznych istotnych z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego. Preferowane będą projekty charakteryzujące się najwyższym potencjałem innowacyjnym, opłacalnością wdrożenia, zapotrzebowaniem rynkowym na rezultaty prac B+R.

Przedsiębiorca będzie mógł aplikować o dofinansowanie samodzielnie. Współpraca z innymi podmiotami, w tym jednostkami naukowymi, będzie możliwa tylko w ramach podwykonawstwa, na komercyjnych zasadach, przy ograniczeniu zakresu podwykonawstwa do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych. Poza kosztami podwykonawstwa możliwe będzie pozyskanie dofinansowania na wynagrodzenia personelu badawczego, koszty aparatury i wartości niematerialnych i prawnych, koszty operacyjne (surowce, odczynniki itp.) czy koszty amortyzacji budynków i gruntów wykorzystywanych na potrzeby realizacji projektu.

---
Autorką artykułu jest Anna Zaleska, manager Działu Doradztwa Europejskiego firmy Crido Taxand Sp. z o.o.
www.taxand.pl

Komentarze

Zauważ proszę, że komentarze krytyczne są jak najbardziej pożądane, zachęcamy do ich zamieszczania i dalszej dyskusji. Jednak komentarze obraźliwe, rasistowskie czy homofobiczne nie są przez nas akceptowane. Tego typu komentarze będą przez nas usuwane.
reklama
Załaduj więcej newsów
June 15 2018 00:12 V9.6.1-1