reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© wrangler dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 02 marca 2015

PZ Cormay stwierdził nieprawidłowości w wynikach finansowych

Według szacunków zarządu spółki łączna kwota stwierdzonych w latach 2009-2014 nieprawidłowości przekroczyła kwotę 21 mln PLN.
- Z tej kwoty około 4,5 mln PLN kosztów zostało w latach 2009-2012 błędnie odniesione na koszty pozyskania kapitału, zawyżając tym samym wyniki finansowe w tym okresie. Kwoty, które w latach ubiegłych powinny wpłynąć na wynik finansowy (poprzez jego obniżenie) stanowią około 14,3 mln PLN i jako błąd podstawowy zostaną wykazane w sprawozdaniu finansowym jako nierozliczony wynik z lat ubiegłych. Kwoty nieprawidłowości które wpłyną na obniżenie wyniku roku 2014 sięgają 2,3 mln PLN – czytamy w raporcie PZ Cormay.

Spółka zastrzega że trwa sporządzanie raportu kwartalnego i do czasu jego publikacji podane wartości liczbowe mogą ulec korektom.

Jak informuje PZ Cormay, zakres stwierdzonych nieprawidłowości obejmuje następujące przypadki:
- istotne koszty działalności operacyjnej były aktywowane jako rozliczenia międzyokresowe w
szczególności prace rozwojowe;
- istotne koszty działalności operacyjnej były aktywowane jako środki trwałe w budowie;
- istotne nakłady na prace badawcze i rozwojowe prezentowano tak jakby były to wyłącznie prace rozwojowe (nakłady na prace badawcze nie były odnoszone do okresów bieżących);
- istotne koszty działalności operacyjnej w szczególności koszty zarządu i koszty sprzedaży były
odnoszone w koszty pozyskania kapitału (zmniejszenie kapitału zapasowego);
- zaniechane nakłady na środki trwałe w budowie nie były na bieżąco ujmowane w kosztach;
- zakończone prace rozwojowe nie były na bieżąco rozliczane.

PZ Cormay poinformował też o zawarciu z TTL1 umowy sprzedaży 15% akcji spółki zależnej Orphee za 11,6 mln PLN. Przeprowadzenie transakcji jest uzasadnione potrzebą pozyskania środków finansowych w celu kontynuacji procesu inwestycyjnego – podała spółka. Umowa została zawarta 26 lutego 2015 roku.

Komentarze

Zauważ proszę, że komentarze krytyczne są jak najbardziej pożądane, zachęcamy do ich zamieszczania i dalszej dyskusji. Jednak komentarze obraźliwe, rasistowskie czy homofobiczne nie są przez nas akceptowane. Tego typu komentarze będą przez nas usuwane.
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
June 25 2018 09:38 V9.6.1-1