reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© norebbo dreamstime.com Nauka | 19 lutego 2015

NCN i NCBR wesprą innowacyjne projekty

W I konkursie programu TANGO dofinansowanie w wysokości prawie 40 mln PLN otrzyma 48 najlepszych spośród 210 zgłoszonych projektów. Wnioski oceniane były przez zespół ekspertów powołany wspólnie przez NCN i NCBR.

TANGO to wspólne przedsięwzięcie NCN i NCBR, zawarte w celu ułatwienia jednostkom naukowym i uczelniom wprowadzania na rynek nowoczesnych technologii, produktów i usług oraz wzmocnienia współpracy naukowców z przedsiębiorcami. W jego ramach finansowane są m.in.: tworzenie koncepcji wykorzystania gospodarczego uzyskanych wcześniej wyników prac badawczych, pozyskiwanie partnerów zainteresowanych ich wdrożeniem oraz zabezpieczenie praw do ochrony własności intelektualnej. Środki zostaną przeznaczone również na pokrycie kosztów analiz rynkowych, badań przemysłowych oraz prac rozwojowych. – Współpraca między dwoma agencjami: Narodowym Centrum Nauki oraz Narodowym Centrum Badań i Rozwoju to świetny przykład nowoczesnego i kompleksowego wsparcia nauki – mówi minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska. – Udało nam się stworzyć mechanizm, który obejmuje cały proces tworzenia innowacji od etapu badań podstawowych, po komercjalizację. Tylko taki sposób myślenia o badaniach i rozwoju przełożyć się może na postęp i rozwój gospodarczy naszego kraju. – Wspierając innowacyjne projekty naukowców sami musimy być innowacyjni i wprowadzać nowatorskie rozwiązania, które pozwolą jeszcze bardziej efektywnie wykorzystać potencjał polskiej nauki. Współpraca NCN i NCBR, przy jednoczesnym zaangażowaniu przedsiębiorców to szansa na szybsze wdrożenie wyników przełomowych badań do praktyki gospodarczej – mówi prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Spośród 48 wniosków rekomendowanych do dofinansowania wybraliśmy dziewieć związanych z sektorem elektroniki:
  • Implementacja transformatora piezoelektrycznego do aplikacji czujnikowych, generatorowych i biomedycznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach,
  • Azotkowe diody laserowe z okładkami plazmonicznymi GaN:Ge, Instytut Wysokich Ciśnień PAN,
  • Nanostrukuryzowane elementy mikrooptyczne wytwarzane metodami optyki włóknistej, Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych,
  • Zmniejszenie zużycia srebra w lutowaniu bezołowiowym, Instytut Odlewnictwa,
  • Konstrukcja ultrakondensatora z wykorzystaniem ceramiki bezołowiowej, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach,
  • Wykorzystanie sensorów ubieralnych do świadczenia usług telemedycznych, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej,
  • Opracowanie, optymalizacja i integracja jednoczęstotliwościowego lasera sygnałowego pracującego na długości fali 1064 nm ze wzmacniaczem światłowodowym średniej mocy, Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki,
  • Prosty system telewizji swobodnego punktu widzenia, Politechnika Poznańska, Wydział Elektroniki i Telekomunikacji,
  • Elektrody transparentne na bazie związków organicznych do przemysłowych zastosowań w elastycznych ogniwach słonecznych, Politechnika Łódzka, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki.
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
March 27 2020 12:33 V18.4.17-1