reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© andrzej thiel dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 20 listopada 2014

PZ Cormay podpisał aneks o wartości 1,99 mln PLN

PZ Cormay rozszerzył zakres prac podwykonawcy swojego nowego zakładu produkcyjnego, którym jest Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Inżynierii Przemysłowej.

„Na mocy aneksu został rozszerzony zakres przedmiotu umowy poprzez zlecenie Wykonawcy dodatkowych robót budowlano-montażowych, oraz wykonania prac saperskich i prac dotyczących wznowienia znaków granicznych. Z uwagi na powyższe został określony nowy termin zakończenia robót na dzień 22 października 2015 r. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie dodatkowych robót wynosi 1.987.870,00 zł. (łączna, po zmianie, wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy wynosi 14.487.870,00 zł)” – czytamy w komunikacie PZ Cormay. Zakład produkcyjny powstanie w Podstrefie Lublin, będącej częścią Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec. W nowym centrum produkcyjnym powstawać mają analizatory biochemiczne opracowane przez firmę PZ Cormay. W lipcu tego roku spółka podpisała umowę z Wielkopolskim Przedsiębiorstwem Inżynierii Przemysłowej na prace projektowe i budowlane, ówczesna wartość kontraktu wynosiła 12,5 mln PLN.
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
June 25 2019 20:13 V13.3.22-1