reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© homiel-dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 21 sierpnia 2014

Relpol zwiększa sprzedaż

Poprawa sytuacji rynkowej zaobserwowana w III kw. 2013 r. utrzymywała się w pierwszym półroczu 2014 roku – pisze Relpol w raporcie okresowym. GK poprawiła wyniki w stosunku do I p. 2013 roku.

W I półroczu 2014 r. GK Relpol osiągnęła ok. 53,7 mln zł przychodów ze sprzedaży, co w stosunku
do I półrocza 2013 r. (52,6 mln zł) stanowi wzrost o 2,1 %. W raportowanym okresie GK wypracowała zysk netto w wysokości 3,099 mln zł, z tego zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł prawie 2,9 mln zł i był o 17,6% wyższy od zysku netto wypracowanego w I półroczu 2013 r. (2,45 mln zł). Głównym powodem była poprawa sytuacji rynkowej i wyższa sprzedaż do stałych oraz nowych klientów.Największy udział w strukturze sprzedaży, ponad 31%, stanowi rynek polski. W I p. 2014 r. sprzedaż krajowa wyniosła 16,78 mln zł i wzrosła w stosunku do I p. 2013 r. o 5,4%. Sprzedaż na rynkach zagranicznych wyniosła 36,9 mln zł i wzrosła o 0,7%.

Grupa kapitałowa handluje z ponad 50 państwami świata. Największym i najbardziej stabilnym rynkiem eksportowym jest rynek niemiecki, z 25,6% udziałem w strukturze sprzedaży. W I p. 2014 r. do Niemiec sprzedano produkty i towary o wartości 13,7 mln zł, co stanowi najwyższy w historii grupy kapitałowej poziom sprzedaży do tego kraju. Rośnie też sprzedaż do Wielkiej Brytanii, Włoch czy Hiszpanii, ale spada we Francji i na Węgrzech.

- Niepokoić może sytuacja na Ukrainie i w Rosji. Głównym celem grupy kapitałowej jest zabezpieczenie płynności dostaw dla jej odbiorców. Na razie nie mieliśmy na Ukrainie większych problemów z transportem ani z płynnością dostaw. Produkcja jest tam na oczekiwanym poziomie, nie ma problemów kadrowych ani jakościowych – czytamy w raporcie. Relpol jest przygotowany, by w razie potrzeby szybko odbudować siły wytwórcze w Polsce. - Już w I półroczu 2014 r., z ostrożności przenieśliśmy z Ukrainy do Polski montaż wyrobu, którego odtworzenie linii produkcyjnych w Polsce, przekroczyłoby okres 2 miesięcy i wiązałoby się z dużymi kosztami. Na razie zawiesiliśmy też planowany na Ukrainie, na I połowę 2014 r. montaż produkcji nowych przekaźników przemysłowych. Jeżeli sytuacja na Ukrainie w najbliższych miesiącach będzie taka, jak jest obecnie, to rozważymy przeniesienie montażu nowych przemysłówek z początkiem 2015 roku – informuje spółka.

Relpol pozytywnie patrzy na sytuację GK w drugim półroczu, chociaż, jak zastrzega w raporcie „trudno jest jednoznacznie przesądzić o kierunku rozwoju rynku w III i IV kwartale 2014 roku”. - Jednakże, jak już wspomnieliśmy powyżej, nie ma powodów do niepokoju. Sprzedaż jest na wysokim poziomie, Relpol powiększył swoje portfolio o nowych klientów, więc w sytuacji poprawy koniunktury na większości rynków, powinno to procentować w wartości sprzedaży – czytamy dalej w sprawozdaniu.

---
Źródło: © Relpol

Komentarze

Zauważ proszę, że komentarze krytyczne są jak najbardziej pożądane, zachęcamy do ich zamieszczania i dalszej dyskusji. Jednak komentarze obraźliwe, rasistowskie czy homofobiczne nie są przez nas akceptowane. Tego typu komentarze będą przez nas usuwane.
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
June 15 2018 00:12 V9.6.1-2