reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Przemysł elektroniczny | 24 czerwca 2009

Jabil odnotował 28.8 mln USD straty

W 3Q trwającego roku fiskalnego Jabil odnotował 28.8 mln USD straty wobec 38.4 mln USD zysku w analogicznym okresie poprzedniego okresu sprawozdawczego.

3Q2009 ‘Rynki zaczęły stabilizować się w kończącym się kwartale, natomiast nasza firma kontynuowała proces wzmacniania struktury bilansu, poprzez restrykcyjne zarządzanie kapitałem obrotowym’ powiedział Prezes i CEO Jabil, Timothy L. Main. W 3Q obroty firmy ukształtowały się na poziomie 2.6 mld USD w porównaniu do 3.1 mld USD rok wcześniej. Strata operacyjna za 3Q wg standardów GAAP ukształtowała się na poziomie 7.8 mln USD (w porównaniu do zysku 63.1 mln USD rok wcześniej). Natomiast strata netto wyniosła 28.8 mln USD (+38.4 mln USD). Zysk operacyjny z działalności podstawowej (tj. po korekcie o amortyzację WNiP, składników wynagrodzenia opartych na zmianach kursów, kosztów restrukturyzacji oraz innych tego typu korektach) wyniósł 29.0 mln USD (1.1% przychodu) w porównaniu do 85.3 mln USD rok wcześniej (2.8% przychodu). Zysk netto z działalności podstawowej w 3Q 2009 oraz 2008 wyniósł odpowiednio 8.5 mln USD oraz 52.8 mln USD. Spojrzenie na przyszłość ’Pomimo faktu, iż globalna gospodarka pozostaje w recesji, widzimy stabilizację na większości rynków końcowego odbiorcy. Stabilne warunki rynków końcowych pozwolą Jabil na poprawę rentowności i dalsze umocnienie struktury bilansu’ komentuje wyniki 3Q Timothy L. Main. Zarząd Jabil spodziewa się dalszej stabilizacji rynku oraz osiągnięcia w 4Q roku fiskalnego przychodów w przedziale 2.5 - 2.7 mld USD. Prognozuje się również osiągnięcie zysku operacyjnego z działalności podstawowej w przedziale od 25 do 50 mln USD, między innymi w efekcie poprawy efektywności produkcji i cięciom kosztów.
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
June 09 2020 11:27 V18.6.11-2