reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© snehitdesign dreamstime.com Nauka | 15 lipca 2014

Autostrada do innowacyjnej Polski

Dzisiaj została podpisana umowa konsorcjum powołująca do życia Instytut Autostrada Technologii i Innowacji (IATI). Liderami przedsięwzięcia są Politechnika Wrocławska i Akademia Górniczo-Hutnicza.


Instytut Autostrada Technologii i Innowacji jest odpowiedzią polskiego środowiska naukowego i gospodarczego na potrzebę ścisłej i efektywnej współpracy wokół przedsięwzięć mających strategiczne znaczenie dla rozwoju naszego kraju. Inicjatorami konsorcjum jest piętnaście uczelni wyższych (Politechnika Wrocławska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Politechnika Białostocka, Politechnika Częstochowska, Politechnika Krakowska, Politechnika Lubelska, Politechnika Opolska, Politechnika Rzeszowska, Politechnika Śląska, Politechnika Świętokrzyska, Uniwersytet Zielonogórski, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny) oraz trzy przedsiębiorstwa: KGHM Polska Miedź S.A., TAURON Polska Energia S.A. i Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. we Wrocławiu. Partnerzy konsorcjum zamierzają koncentrować swoje działania w obrębie obszarów merytorycznych (zwanych obszarami tematycznymi) zgodnymi z polami badawczymi zdefiniowanymi przez projekt „Foresight technologiczny przemysłu - InSight2030” oraz krajowymi i regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami. Ponadto zamierzają współpracować ze sobą nad rozwiązaniem konkretnych problemów technicznych i technologicznych w ściśle wyspecjalizowanych zespołach, tworząc tzw. centra kompetencji. --- Źródło: Politechnika Wrocławska
reklama
August 05 2020 00:04 V18.8.2-1