reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© norebbo-dreamstime.com Rynki | 29 maja 2014

Duże środki na inwestycje w gospodarce

Z budżetu Unii Europejskiej na lata 2014-2020 Polska otrzyma 82,5 mld EUR w ramach unijnej polityki spójności.


Komisja Europejska zatwierdziła już Umowę Partnerstwa, najważniejszy dokument określający strategię inwestowania nowej puli Funduszy Europejskich w naszym kraju. Programy operacyjne na lata 2014-2020 i program Horyzont 2020 to dwa duże źródła funduszy dla polskich naukowców i przedsiębiorców. Największym źródłem finansowania badań naukowych i innowacji w UE jest program Horyzont 2020. Jego budżet to ponad 77 mld EUR. Kluczowym zadaniem programu jest stworzenie spójnego systemu finansowania innowacji. Z kolei wart 10,2 mld EUR Program Inteligentny Rozwój (PO IR) to polski pomysł na wykorzystanie funduszy europejskich do finansowania innowacji, które później znajdą zastosowanie w przedsiębiorstwach. – Środki w PO IR będą dostępne na każdy etap gotowości technologicznej - od pomysłu, poprzez badania i pilotaże, po sprawdzenie produktu czy usługi w warunkach zbliżonych do rynkowych – zapowiedziała wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel. Nominalnie wciąż najwięcej będziemy inwestować w infrastrukturę transportową (drogową i kolejową), ale największy wzrost wydatków dotyczyć będzie innowacyjności i wsparcia przedsiębiorców. Dzięki szerszej ofercie zwrotnych instrumentów finansowych (m.in. pożyczek, poręczeń) będzie można wesprzeć więcej projektów realizowanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa.
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
October 11 2019 15:09 V14.5.0-1