reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© homiel-dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 21 maja 2014

Relpol: zyski w górę

Warunki dla prowadzenia działalności gospodarczej oraz klimat panujący na rynku poprawiły się w stosunku do I kw. 2013 roku. Rośnie ilość składanych zamówień – pisze Relpol w raporcie.


Relpol opublikował raport za I kwartał 2014 roku. Wybrane dane finansowe sprawozdania skonsolidowanego przedstawiają się następująco (w nawiasie dane za I kw. 2013 r.):
  • przychody ze sprzedaży: 26 138 tys. PLN, (27 2945 tys. PLN),
  • zysk operacyjny: 2 685 tys. PLN, (1 672 tys. PLN),
  • zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej: 2 040 tys. PLN, (1 361 tys. PLN).
Niższe przychody spowodowane są głównie słabą koniunkturą w Rosji. Udział tego rynku spadł z 23% do 17% (o 1 833 tys. PLN). Wyniki sprzedaży spółki zależnej Relpol Eltim w Rosji, są dużo niższe niż w I kw. 2013 roku. Największy udział w strukturze sprzedaży ma rynek krajowy (w granicach 30% sprzedaży ogółem). Na drugim miejscu znalazł się rynek niemiecki osiągając 28,29% udziału w strukturze sprzedaży. - Na uwagę zasługuje wzrost sprzedaży do Azji i do obu Ameryk. To głownie wynik zwiększenia naszej aktywności w USA, Meksyku, Kolumbii oraz nawiązania nowych kontaktów handlowych w Turcji. Niższa sprzedaż do innych państw wynika ze spadku sprzedaży do Egiptu i Australii. Sprzedaż tam odbywa się nieregularnie (są to rzadkie ale stosunkowo duże przesyłki w ciągu roku) – czytamy w raporcie spółki.
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
October 11 2019 15:09 V14.5.0-2