reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© artcp5-dreamstime.com Rynki | 12 maja 2014

Postęp technologiczny umożliwia rozwój rynku inteligentnych pigułek

Frost & Sullivan: Popularność inteligentnych pigułek osiągnie rekordowy poziom w latach 2018-2020.


Rosnący popyt na wygodne w użyciu i jednocześnie dokładne narzędzia diagnostyczne oraz terapeutyczne przyczynia się do coraz większej innowacyjności w dziedzinie inteligentnych pigułek. O ile pewne zastosowania inteligentnych pigułek, takie jak diagnostyka obrazowa i monitorowanie stanu zdrowia, zostały już pomyślnie wprowadzone na rynek, o tyle skuteczność innych, takich jak mechanizm uwalniania leku w organizmie czy zabiegi chirurgiczne, musi zostać jeszcze potwierdzona w badaniach klinicznych. Ponadto, duży nacisk kładzie się obecnie na komercjalizację bezprzewodowych kapsułek endoskopowych i czujników połykalnych do monitorowania objawów wewnętrznych. Nowa analiza przygotowana przez Frost & Sullivan, globalną firmę doradcza, pt. „Innowacje w dziedzinie inteligentnych pigułek”, stwierdza wyraźny trend w kierunku małoinwazyjnych i zdalnie sterowanych urządzeń do diagnostyki i terapii. Inteligentne pigułki są również szeroko stosowane w panendoskopii i zastępują bardziej inwazyjne narzędzia endoskopowe. Postęp w obszarze technologii wspomagających, takich jak łączność bezprzewodowa, zdalne monitorowanie stanu zdrowia pacjenta oraz miniaturyzacja, z pewnością przyczyni się do szerszego zastosowania inteligentnych pigułek.
- W ciągu najbliższych pięciu do siedmiu lat w branży inteligentnych pigułek prawdopodobnie pojawi się mnóstwo nowych produktów, oferujących ogromne możliwości współpracy pomiędzy branżą a środowiskiem akademickim – stwierdza Bhargav Rajan, analityk ds. badań Technical Insights.
Rynek dopiero się kształtuje, więc konieczne jest zbudowanie zaufania pomiędzy jego uczestnikami – pacjentami, lekarzami, badaczami, inwestorami i organami regulacyjnymi. Wprowadzenie takich środków, jak partnerstwa strategiczne i biznesowe, jak również edukacja naukowa i kliniczna, pomoże zdobyć zaufanie organów regulacyjnych, inwestorów i użytkowników. Ponadto spółki muszą korzystać z finansowania rządowego dostępnego dla uniwersytetów i niewielkich przedsiębiorstw. Jest to szczególnie istotne z uwagi na nierównomierne rozłożenie inwestycji kapitału wysokiego ryzyka („venture capital"), co nie daje możliwości przedsiębiorstwom rozpoczynającym działalność w tym sektorze na osiągnięcie statusu znaczących graczy. Wyceny spółek uległy obniżeniu w ciągu ostatnich kilku lat. Partnerstwa z laboratoriami, które mają dostęp do funduszy w obszarze nauk podstawowych i stosowanych, pomogą zabezpieczyć wsparcie finansowe, co może później przełożyć się na opracowanie komercyjnych produktów. Rzeczywiście projekty badawcze sponsorowane przez rząd przyczyniły się do znakomitej współpracy badawczej środowiska akademickiego i przemysłu. Takie
- Mniejsze firmy, które nie mogą efektywnie przełożyć technologii na komercyjny produkt, mogą również spróbować licencjonowania technologii na rzecz spółek posiadających uznane rozwiązania na rynku – sugeruje Rajan. - W międzyczasie nowi gracze na rynku mogą polegać na Inkubatorach Technologicznych, które pomogą im na drodze do komercjalizacji ich technologii.
konsorcja badawcze występują szczególnie często w Unii Europejskiej. Wydzielone z nich firmy (typu „spin-off") odnoszą sukcesy na polu komercjalizacji technologii, zapewniając jednocześnie dalsze rozszerzenie zakresu stosowania inteligentnych pigułek. Poza tym wiodące firmy zainteresowane wejściem w nowe obszary rynku mogą wiązać się z lokalnymi spółkami zajmującymi się urządzeniami medycznymi, wykorzystując ich wiedzę, jak również istniejące sieci marketingowe. Europa oraz kraje wschodzące w Azji Wschodniej są prawdziwą kuźnią możliwości inwestycyjnych, w szczególności dla podmiotów dopiero wchodzących na rynek. --- Źródło: Frost & Sullivan
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
October 11 2019 15:09 V14.5.0-1