reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© kornwa-dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 09 maja 2014

W Świerku powstaje kompleksowy System do Radioterapii Śródoperacyjnej

W ramach projektu, realizowanego przez fizyków z NCBJ, lekarzy i fizyków medycznych z WCO oraz partnerów przemysłowych, powstanie nowoczesne, dopasowane do potrzeb klinicznych urządzenie.


Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ), Wielkopolskie Centrum Onkologii (WCO), UJP Hitec Systems S.A. i Jarosław Kołcun rozpoczynają prace nad innowacyjnym, Kompleksowym Systemem do Radioterapii Śródoperacyjnej INTRA-DOSE. - W ramach projektu INTRA-DOSE połączymy know-how NCBJ w zakresie budowy akceleratorów, z rzeczywistymi wymaganiami klinicznymi i doświadczeniem lekarzy i fizyków medycznych z WCO - mówi mgr inż. Kaja Swat, zastępca kierownika projektu INTRA-DOSE. Prace badawcze, prowadzone w ramach projektu, będą koncentrowały się na optymalizacji struktury przyspieszającej akceleratora, układów mechanicznych, elektroniki i automatyki ruchów. Opracowane zostaną także system intuicyjnego sterowania urządzeniem, dedykowane oprogramowanie do planowania terapii i system audiowizualny. Planowane parametry wiązki terapeutycznej uwzględniają wysoką moc dawki (10-15 Gy) i szerokie spektrum energii promieniowania (wiązki elektronów o energii od 4 do 12 MeV). Prace projektowe uwzględnią także opracowanie różnorodnych aplikatorów, umożliwiających optymalne dostosowanie pola terapii do konkretnego przypadku klinicznego. - Unikatowe walory projektowanego urządzenia sprawią, że będzie się ono zdecydowanie wyróżniać spośród obecnych na rynku ofert – mówi mgr Sebastian Adamczyk specjalista w dziedzinie Fizyki Medycznej z Wielkopolskiego Centrum Onkologii – Jesteśmy przekonani, że dzięki połączeniu naszych wieloletnich doświadczeń w prowadzeniu radioterapii śródoperacyjnej z pracami badawczymi w Świerku stworzymy urządzenie, które będzie mogło stanowić o sile polskiej myśli technicznej na arenie międzynarodowej.
Projekt INTRA-DOSE, o wartości 8,8 mln zł, realizowany jest w ramach funduszy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (dofinansowanie kwotą 7,3 mln zł) pozyskanych w drodze II konkursu Podstawowych Badań Stosowanych. Prace nad projektem rozpoczęto 1 stycznia 2014 r., zakończenie projektu planowane jest na 31 marca 2016 r.
O innowacyjności rozwiązania świadczą cztery złożone wnioski patentowe, m.in. opracowanie sposobu i układu formowania wiązki promieniowania elektronowego w głowicy terapeutycznej mobilnego akceleratora śródoperacyjnego. Konstruktorzy nowego urządzenia nie wykluczają opracowania nowych rozwiązań i zgłoszenia kolejnych wniosków patentowych. Projekt INTRA-DOSE to kontynuacja wysiłków włożonych w rozwój technologii opracowanej w ramach projektu „Rozwój specjalizowanych systemów wykorzystujących akceleratory i detektory promieniowania jonizującego do terapii medycznej oraz wykrywania materiałów niebezpiecznych i odpadów toksycznych” (AiD) realizowanego w NCBJ w latach 2008-2014. --- Źródło: Narodowe Centrum Badań Jądrowych
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
January 20 2020 00:12 V15.3.2-2