reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© fouquin-christophe-dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 25 kwietnia 2014

Ericsson: przychody w dół

Firma Ericsson opublikowała wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2014 roku.


Sprzedaż w pierwszym kwartale wyniosła 47,5 mld SEK. Rok do roku sprzedaż dostosowana do zmian kursów walutowych spadła o 7% oraz zmalała kwartał do kwartału o 28%. W porównaniu do roku 2013 największy spadek sprzedaży odnotowano w Ameryce Północnej i Japonii, który został częściowo zrekompensowany przez wyniki w Chinach, Ameryce Łacińskiej i na Bliskim Wschodzie. Zysk operacyjny wyniósł 2,6 mld SEK, zysk netto: 1,7 mld SEK, a przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej wyniosły 9,4 mld SEK, głównie w wyniku płatności od firmy Samsung w związku z umową licencyjną. W pierwszym kwartale bieżącego roku Ericsson skupiał się na projektach pojemnościowych mobilnego internetu szerokopasmowego. Firma ma nadzieję, że zdobyte kluczowe kontrakty będę stopniowo wpływać na sprzedaż i profil sprzedaży, głównie w drugim kwartale roku.
Załaduj więcej newsów
December 03 2019 22:29 V14.8.2-1