reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© jakub-krechowicz-dreamstime.com Nauka | 03 kwietnia 2014

Milion dolarów od Google dla UW

Uniwersytet Warszawski i Google tworzą Laboratorium Gospodarki Cyfrowej (DELab) – interdyscyplinarny ośrodek badań nad rozwojem technologii informacyjnych i komunikacyjnych.


DELab (Digital Economy Lab) jest wspólną inicjatywą Wydziału Nauk Ekonomicznych, Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego oraz firmy Google, która przekazała na ten cel grant w wysokości miliona dolarów. DELab jest ośrodkiem badawczym prowadzącym interdyscyplinarne badania nad przemianami związanymi z rozwojem technologii informacyjno-komunikacyjnych opracowującym gotowe rozwiązania w zakresie efektywnego wykorzystania nowych technologii w gospodarce i społeczeństwie Polski i Europy Środkowo-Wschodniej. W ramach DELab powstaną trzy wiodące programy: Smart Economy (Inteligentna Gospodarka), Jobs and Skills of the Future (Miejsca Pracy i Kompetencje Przyszłości) oraz Entrepreneurship (Przedsiębiorczość). W uroczystości otwarcia DELab uczestniczył wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński. – Podnoszenie efektywności za pośrednictwem rozwiązań z zakresu automatyki przemysłowej, robotyki i systemów IT to obecnie jeden z priorytetów polskich przedsiębiorstw – powiedział wicepremier i dodał, że niezbędne jest wzmocnienie powiązań nauki z biznesem w celu przyspieszenia komercjalizacji pomysłów. – Między światem nauk, a światem biznesu jest jeszcze wiele barier, które trzeba przełamać. To przede wszystkim bariery natury mentalnej. Ostatnio jednak ta obawa przed współpracą obu środowisk jest coraz mniejsza. Powstanie DELab-u jest tego najlepszym dowodem. Przedsiębiorcy i naukowcy muszą być partnerami, bo ich
– Różne dyscypliny naukowe połączą siły, by wypracować nowe rozwiązania dla biznesu i gospodarki. Tak dzieje się w najbardziej elitarnych ośrodkach badawczych na świecie. Cieszę się, że także w Polsce – mówi minister nauki i szkolnictwa wyższego, prof. Lena Kolarska-Bobińska.
współpraca – ze wsparciem administracji – jest z korzyścią dla wszystkich. Zaangażowanie sektora prywatnego w badania i rozwój również jest coraz większe. To już 37% ogółu wydatków – skomentowała prof. Lena Kolarska-Bobińska, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Google wsparło powstanie podobnych centrów badawczych w uniwersytetach takich jak Uniwersytet Stanforda, Uniwersytet Oksfordzki czy Uniwersytet Humboldta w Berlinie. --- Źródło: MNiSW, MG Foto: © Ministerstwo Gospodarki
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
December 03 2019 22:29 V14.8.2-2