reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© mikael-damkier-dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 27 marca 2014

Konsolidacja spółek TP Vision Europe i Polska

Działalność TP Vision Polska będzie po połączeniu kontynuowana przez TP Vision Europe. W związku z tym w Polsce ustanowiony zostanie oddział TP Vision Europe.


Plan połączenia spółek został opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 24 marca 2014 roku. -Połączenie nie będzie miało wpływu na interesy społeczne pracowników łączących się spółek oraz nie pociągnie za sobą niekorzystnych skutków dla warunków zatrudnienia i pracy – czytamy w komunikacie firmy. Wszyscy pracownicy zatrudnieni przez TV Vision Polska staną się pracownikami TP Vision Europe, a dokładniej oddziału TP Vision Europe w Polsce z dniem połączenia. Dane finansowe TP Vision Polska zostaną uwzględnione w rocznym sprawozdaniu finansowym TP Vision Europa począwszy od 3 czerwca 2014 roku. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym łączących się spółek są w posiadaniu tego samego wspólnika, a w związku z połączeniem spółka przejmująca, czyli TP Vision Europe z siedzibą w Amsterdamie, nie wyda nowych udziałów, nie będzie stosunku wymiany udziałów, nie będzie dopłat pieniężnych ani innych działań w związku z przeniesieniem własności udziałów. Wartość aktywów i pasywów TP Vision Polska na dzień 1 lutego 2014 roku przedstawia się następująco:
  • aktywa: 52.842.243 PLN;
  • pasywa: 41.883.670 PLN;
  • aktywa netto: 10.958.574 PLN.
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
July 22 2020 14:06 V18.7.4-2