reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© demarco-dreamstime.com Wiązki | 27 marca 2014

Wyniki Inter Groclin mocno w górę

Najważniejszym wydarzeniem w 2013 roku było oczywiście przejęcie przez Grupę firmy Kabel-Technik-Polska. Inter Groclin informuje, że jak na razie firma nie poniosła istotnych kosztów związanych z sytuacją na Ukrainie.


Inter Groclin opublikował raport finansowy za miniony rok. Wybrane dane finansowe GK Inter Groclin Auto za 2013 rok przedstawiają się następująco: (w nawiasach dane z 2012 roku):
  • przychody ze sprzedaży: 285,4 mln PLN, (144,4 mln PLN)
  • zysk operacyjny: 25,16 mln PLN, (2,08 PLN)
  • zysk netto: 30,6 mln PLN, (0,5 mln PLN).
Połączenie obu podmiotów zapewniło poszerzenie portfolio produktowego Grupy, a co za tym idzie dywersyfikację sprzedaży oraz częściowe uniezależnienie się od koniunktury występującej w jednej branży. Groclin jest teraz obecny w trzech segmentach działalności tj. poszyciach samochodowych, wiązkach elektrycznych oraz szafach sterowniczych i systemach zarządzania energią – czytamy w liście prezesa Zbigniewa Drzymały do akcjonariuszy. Prezes podkreśla, że w 2014 roku firma będzie się skupiała właśnie na tych trzech podstawowych zakresach działalności i ograniczała aktywności poboczne. Po przejęciu Kabel-Technik-Polska niezbędne było opracowanie modelu funkcjonowania połączonej Grupy. Jednym z ważnych zadań był transfer technologii produkcji wiązek elektrycznych z fabryki w Czaplinku do Grodziska Wielkopolskiego. Proces ów przebiegał wolniej niż zakładano i, chociaż prezes podkreśla, że jakość produkcji i precyzja dostaw są zadowalające, to wiązało się to z wyższymi kosztami. „Z uwagi na stopień pracochłonności produkcji, istotnym elementem jest konieczność wcześniejszego zatrudnienia i przeszkolenia kilkuset osobowej załogi nowych pracowników w fabryce w Grodzisku Wielkopolskim, przy jednoczesnym uruchomieniu nowych projektów w Czaplinku. W 2013 roku Grupa poniosła istotne koszty związane z tym procesem. Ponadto, transfer produkcji dotyczy kontraktów aktualnie realizowanych, co powoduje konieczność zwiększenia poziomu zapasów materiałów do produkcji, aby zapewnić jej ciągłość” – informuje Zbigniew Drzymała. Prezes Inter Groclin odnosi się też do sytuacji za wschodnią granicą. „Uważnie przyglądamy się rozwojowi wypadków na Ukrainie. Grupa posiada w tym kraju dwie ważne inwestycje, które są ważne dla możliwości realizacji naszych planów w kolejnych latach. Przeprowadziliśmy analizę możliwych scenariuszy wydarzeń i zaplanowaliśmy działania zaradcze. Liczymy, że zakończenie konfliktu na Ukrainie odbędzie się drogą pokojową. Do chwili pisania tego listu nie ponieśliśmy istotnych kosztów związanych z sytuacją w tym kraju, a nasza fabryka w Użgorodzie funkcjonuje bez zakłóceń.”
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
March 27 2020 12:33 V18.4.17-2