reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© firaxissmooke-dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 11 lutego 2014

Nawet milion złotych na wdrożenie innowacyjnego pomysłu

Wehikuły inwestycyjne pomogą skomercjalizować najbardziej innowacyjne projekty. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju podejmuje współpracę z ośmioma funduszami w ramach programu BRIdge.


Bridge Alfa to nowatorska inicjatywa NCBR w ramach programów BRIdge. Skierowany jest do prywatnych inwestorów, którzy mają doświadczenie w inkubowaniu innowacyjnych pomysłów. Celem jest zwiększenie liczby komercjalizacji rozwiązań wypracowanych w państwowych jednostkach badawczych. - Bez ryzyka nie ma innowacji, ale szansę realizacji mają tylko te przełomowe projekty, które są atrakcyjne dla inwestorów. Dzięki wypracowaniu elastycznej, dostosowanej do potrzeb rynku formuły programu oraz wykorzystaniu know-how naszych partnerów wprowadzamy przełomowy sposób wspierania projektów B+R o wysokim stopniu ryzyka inwestycyjnego - mówi Leszek Grabarczyk, zastępca dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
NCBR wybrało osiem funduszy inwestycyjnych do programu BRIdge Alfa. Wspólnie zainwestują w innowacyjne technologie i produkty znajdujące się w początkowej fazie rozwoju. NCBR przeznacza na ten cel 50 mln PLN, czyli 80% wartości programu.
BRIdge Alfa skierowany jest do pomysłów znajdujących się w fazie seed, gdzie ryzyko niepowodzenia inwestycyjnego jest największe, ale można je zweryfikować relatywnie niedużym kosztem. Wsparte w ten sposób projekty stanowią atrakcyjny produkt dla Funduszy Venture Capital. Tym samym zostanie zlikwidowana luka kapitałowa, która uniemożliwia naukowcom dotarcie ze swoimi projektami do biznesu. - Nie podaliśmy naszym partnerom reguł finansowych czy sposobu budowy zespołu. To rynek miał wyjść z pomysłem. My tylko postawiliśmy warunki brzegowe - mówi w „Gazecie Wyborczej” Leszek Grabarczyk. Inwestorzy mogą się ubiegać o bezzwrotne wsparcie, którego NCBR udziela im na utworzenie wehikułu inwestycyjnego. Ich sieć stworzy ekosystem wspierający inkubację spółek spin-off. Za pośrednictwem wehikułu selekcjonowane będą pomysły o wysokim potencjale komercjalizacyjnym. Będą wchodzić na rynek dzięki zapewnieniu przejścia przez fazę proof of principle i proof of concept oraz wszystkich usług niezbędnych do przekształcenia w spin-off. Budżet jednego wehikułu to od 5 do 20 mln PLN, a bezzwrotne dofinansowanie ze strony NCBR wynosi 80%. Natomiast wsparcie, na jakie może liczyć indywidualny projekt wynosi nawet 1 mln PLN. BRIdge Alfa jest nowatorską inicjatywą z kilku powodów. Przede wszystkim, formuła projektu jest bardzo otwarta - nie ma tu sztywnej procedury naboru wniosków o dofinansowanie. Inwestorzy przedstawiają oferty współpracy w formie koncepcji, w której prezentują swoje doświadczenie oraz metody pozyskiwania i komercjalizowania innowacyjnych pomysłów badawczo-rozwojowych. Złożone oferty podlegają ocenie międzynarodowego grona ekspertów, którzy dzięki bogatemu doświadczeniu są w stanie wyselekcjonować najlepsze projekty. Otwarta formuła naboru ofert daje możliwość wykorzystania dostępnego na rynku know-how dotyczącego metod komercjalizacji prac badawczo-rozwojowych. Pozwala też zastosować najnowsze dobre praktyki i skuteczne rozwiązania z rynku prywatnego. Te cenne doświadczenia mogą być później wykorzystane przy opracowaniu i realizacji kolejnych przedsięwzięć NCBR. W ramach pierwszego naboru do BRIdge Alfa wybranych zostało ośmiu partnerów:
  • Polski Instytut Badań i Rozwoju
  • Fundacja Startup Hub Poland
  • Fundacja Globe Forum
  • Akcelerator Innowacji NOT
  • Fundusz BIOSEED
  • Black Pearls
  • Innovation Nest
  • Life Science Innovations
Obecny etap realizacji programu to negocjacje w sprawie podpisania umów o współpracy. W oparciu o nie będą uruchamiane wehikuły inwestycyjne. --- Źródło: NCBR
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
March 27 2020 12:33 V18.4.17-1