reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© solarseven-dreamstime.com Rynki | 30 stycznia 2014

4,6 bln USD w ciągu 10 lat

Internet Wszechrzeczy może przełożyć się na korzyści rzędu 4,6 biliona dolarów dla sektora publicznego w ciągu najbliższych 10 lat – wynika z najnowszego badania firmy Cisco.


Korzyści te wynikają z oszczędności, zwiększenia produktywności pracowników i pozyskania nowych źródeł przychodów, a jednocześnie przekładają się na wzrost jakości usług publicznych. Internet Wszechrzeczy to sieć łącząca ludzi, procesy, dane i przedmioty, generująca zupełnie nową wartość. Kolejne etapy rozwoju technologicznego, w tym Internet Rzeczy (Internet of Things), mobilna rewolucja, cloud computing i rosnące znaczenie Big Data, uzupełniając się, pozwalają na korzystanie z możliwości, jakie daje Internet Wszechrzeczy (IoE). Przykład, jak wykorzystać Internet Wszechrzeczy i zapewnić wyższy poziom obsługi i nowe usługi dla mieszkańców, dają władze Barcelony. Miasto było jednym z pierwszych w Europie, które wdrożyło Wirtualny System Obsługi Obywatela. System ten wykorzystuje technologie wideokomunikacji, pozwalające na wirtualną komunikację z urzędnikiem, bez konieczności osobistej wizyty w urzędzie. Barcelona wdrożyła technologie Internetu Wszechrzeczy do zarządzania wodociągami, inteligentnymi parkingami, odpadami czy w komunikacji miejskiej, co pomaga miastu oszczędzać środki budżetowe jednocześnie podnosząc jakość usług publicznych. Jak pokazuje badanie Cisco, miasta na całym świecie mogą potencjalnie zyskać nawet 1,9 biliona dolarów z Internetu Wszechrzeczy w ciągu najbliższych dziesięciu lat. Miasta mogą to osiągnąć, wykorzystując szereg rozwiązań:
  • Inteligentne budynki mogą wygenerować 100 miliardów dolarów dzięki zmniejszeniu kosztów operacyjnych za pomocą integracji systemu HVAC i innych.
  • Monitorowanie zużycia gazu to potencjalne oszczędności rzędu 69 miliardów dolarów dzięki redukcji kosztów kontroli gazomierzy i wzrostowi dokładności odczytów dla obywateli i administracji.
  • Inteligentne systemy parkowania mogą wygenerować 41 miliardów dolarów, dostarczając bieżących informacji o dostępności miejsc parkingowych na terenie miasta. Mieszkańcy mogą znaleźć i zarezerwować najbliższe miejsce parkingowe, strażnicy miejscy łatwiej wykryją niedozwolone zachowania, a administracja może wprowadzić cennik bazujący na popularności miejsc parkingowych.
  • W dziedzinie gospodarki wodnej zyski mogą sięgnąć 39 miliardów dolarów dzięki podłączeniu domowych wodomierzy do sieci IP i zdalnemu dostępowi do informacji o zużyciu.
  • System opłat drogowych również może przynieść zyski (18 miliardów dolarów) poprzez wprowadzenie automatycznych opłat w najruchliwszych strefach miasta czy poprawę warunków drogowych.
Korzyści z Internetu Wszechrzeczy mogą czerpać nie tylko miasta, ale również państwa na właściwie każdym poziomie administracji. Badanie wskazuje, że jednostki lokalne i samorządowe mogą zyskać nawet do 682 miliardów dolarów dzięki wykorzystaniu rozwiązań IoE w takich dziedzinach jak konserwacja mostów, transport więźniów, służba zdrowia, edukacja czy gaszenie pożarów. Rozwiązania IoE mogą także znaleźć zastosowanie między innymi w zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi i klęskami oraz wpłynąć pozytywnie na efektywność misji wojskowych dzięki bezpiecznej komunikacji i przekazywaniu informacji między żołnierzami, bazami, pojazdami i obszarami działań wojskowych. - Sektor publiczny stoi przed ogromnym wyzwaniem, aby sprostać rosnącym oczekiwaniom obywateli przy jednocześnie malejących środkach - mówi Michael Ganser, wiceprezes Cisco w Regionie Europy Centralnej. - Internet Wszechrzeczy ma szanse w tym pomóc i wszystko zmienić. Kadra kierownicza sektora publicznego powinna już teraz zacząć działań, aby dostrzec możliwości tkwiące w Internecie Wszechrzeczy i ich potencjalne zastosowanie w poszczególnych jednostkach. Już teraz zacząć wyobrażać sobie, co będzie możliwe w nadchodzących latach.
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
May 21 2019 21:58 V13.3.9-1