reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© dr911-dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 23 stycznia 2014

Likwidacja Treston Sp. z o.o.

30 grudnia wspólnicy Treston Sp. z o.o. podjęli decyzje o likwidacji spółki.

Likwidator Spółki Treston Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie (nr KRS 0000025662) na podstawie art. 279 Kodeksu spółek handlowych ogłasza, że Zgromadzenie Wspólników Spółki uchwałą z 30 grudnia 2013 r. rozwiązało Spółkę i otworzyło jej likwidację. Wobec powyższego wzywa się wierzycieli Spółki do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie trzech miesięcy od dnia ukazania się tego ogłoszenia pod adresem Spółki: Treston Sp. z o.o. w likwidacji, Skwer ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 5/32, 01-015 Warszawa.
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
May 21 2019 21:58 V13.3.9-2