reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© mikael-damkier-dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 17 stycznia 2014

Elkomtech brakującym ogniwem Apatora

Dzięki przejęciu łódzkiej spółki grupa Apator zaoferuje kompleksowe systemy pomiarowo-odczytowe dla sektora energetyki zawodowej. To rynek wysokich marż, chronionych przez wysokie bariery wejścia.


Apator podpisał w grudniu umowę kupna 100% akcji spółki Elkomtech, za co zapłaci 90 mln PLN. Transakcja będzie finansowana ze środków własnych, częściowo w okresie przejściowym kredytem bankowym i wymaga jeszcze zgody UOKiK. - Zamierzamy sfinalizować formalną stronę przejęcia do końca I kwartału bieżącego roku, aby konsolidować wyniki finansowe Elkomtechu od II kwartału. Od tego momentu rozpocznie się również integracja nowej spółki w grupie Apator – powiedział Andrzej Szostak, prezes zarządu Apator SA. Łódzki Elkomtech specjalizuje się w wytwarzaniu systemów wspomagających pracę służb energetycznych odpowiedzialnych za przesył i dystrybucję energii. Elkomtech zdobył dotychczas aż około 50% polskiego rynku systemów sterowania i nadzorowania sieci oraz rynku systemów sterowania i nadzorowania obiektów energetycznych, a także 30% rynku urządzeń telemechaniki oraz 20% rynku automatyki elektroenergetycznej. Elkomtech to spółka o 25-letniej historii, założona przez 5 osób fizycznych, które do tej pory są jej jedynymi akcjonariuszami. Trzy z nich tworzą obecny zarząd spółki. - Aktualni członkowie zarządu Elkomtechu w dalszym ciągu będą zarządzali spółką i budowali jej wartość. Jednocześnie będą również wdrażali projekty, mające na celu integrację Elkomtechu w grupie Apator. W trakcie trwania kontraktów menedżerskich obecnego zarządu, czyli przez 2-3 lata, przygotujemy plan sukcesji. Zmiana właścicielska, włączenie Elkomtechu do grupy Apator i rozpoczęcie wspólnych projektów w ramach grupy ma przebiegać płynnie
- Kompetencje Elkomtechu były brakującym ogniwem w grupie Apator w zakresie oferty dla sektora energetyki zawodowej. Dzięki akwizycji grupa Apator będzie mogła zapewnić kompleksową obsługę spółek energetycznych w zakresie systemów i urządzeń inteligentnych. Rozwój naszej oferty będzie następował w kierunku zintegrowanych systemów pomiarowo-odczytowych. To na rynku systemów można uzyskać najwyższe marże, a jednocześnie rynek ten charakteryzuje się wysokimi barierami wejścia – podkreślił Andrzej Szostak, prezes zarządu Apator SA.
podkreślił prezes Szostak. Szef Apatora zaprezentował również podstawowe dane finansowe przejmowanej spółki. W minionych latach w sposób organiczny zwiększała ona swoje przychody o 5-10% rocznie. W 2012 roku zanotowała 49,3 mln PLN sprzedaży, a szacunki za 2013 rok mówią o 53,9 mln PLN. Księgowy zysk netto w 2012 roku wyniósł 6,5 mln PLN, a szacunki za 2013 rok mówią o 10,2 mln PLN. Dla wyniku EBITDA to odpowiednio 8,9 i 13,6 mln PLN. - Warto jednak skorygować raportowane do tej pory wyniki Elkomtechu o płatności na rzecz właścicieli, których w ramach grupy Apator już nie będzie, a które dotychczas były księgowane w poczet kosztów. W rezultacie możemy mówić o wyniku EBITDA za 2013 rok na poziomie 21,9 mln PLN, jaki zostałby wygenerowany przez Elkomtech w grupie Apator – wyjaśnił prezes Szostak. --- Źródło: © P&L
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
May 14 2019 20:21 V13.3.8-2