reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Nano Carbon Przemysł elektroniczny | 20 grudnia 2013

ARP: „Polski grafen charakteryzuje się najwyższą jakością”

Uruchomienie produkcji grafenu w to pierwsza w kraju udana próba komercjalizacji tego materiału wykorzystująca dorobek polskiej placówki naukowej.


Start internetowego kanału sprzedaży grafenu w formule sklepu internetowego stał się możliwy po osiągnięciu przez Nano Carbon zdolności wytwarzania grafenu w zestandaryzowanym procesie i jego seryjnej produkcji na podłożach z miedzi i węglika krzemu. To wydarzenie jest ukoronowaniem pierwszej fazy komercjalizacji badań nad grafenem zainicjowanej przez Agencję Rozwoju Przemysłu dwa lata temu – czytamy na stronie ARP. - Cieszę się, że potrafiliśmy w Polsce rozwinąć i wdrożyć najnowocześniejszą technologię opartą na polskim patencie. ARP skutecznie wspiera rozwój innowacyjnej gospodarki, czego najlepszym dowodem jest dzisiejsze uruchomienie sprzedaży grafenu oznaczające de facto wejście spółki portfela Agencji do pierwszej ligi produktów high-tech – powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes ARP S.A. ARP podjęła się komercjalizacji grafenu w 2011 roku bazując na ścisłej współpracy z Instytutem Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie (ITME). Powołano wtedy spółkę celową Nano Carbon, której głównym zadaniem było zidentyfikowanie i komercyjne wykorzystanie technologii wykorzystujących grafen. Zakupiono także dla potrzeb ITME specjalizowaną aparaturę badawczą. W chwili obecnej, przy wykorzystaniu infrastruktury ITME produkowany jest grafen na miedzi i węgliku krzemu o bardzo wysokiej jakości, predestynowany tym samym do zastosowań w elektronice. Uruchomiony został projekt inwestycyjny, który pozwoli na wytwarzanie w pierwszym kwartale 2014 roku arkuszy grafenu na folii Cu o wymiarach 300x300 mm przy utrzymaniu dotychczasowej jakości. Równolegle Nano Carbon uruchamia internetowy kanał sprzedaży, który pozwoli na zarządzanie zamówieniami i dostosowanie produkcji do potrzeb konkretnych jednostek B&R działających w Polsce i na świecie. Polski grafen charakteryzuje się najwyższą możliwą do udokumentowania jakością wynikającą z opanowania unikalnych technologii jego wytwarzania oraz stosowanych podłoży. Od 2006 roku nad wytwarzaniem grafenu metodą epitaksji (na węgliku krzemu oraz podłożach metalicznych) pracuje zespół dr. Włodzimierza Strupińskiego z warszawskiego Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych. W 2011roku polscy naukowcy z ITME wynaleźli nowatorską metodę wytwarzania warstw grafenu na podłożu z węglika krzemu. Od tego momentu polska metoda hodowania grafenu na węgliku krzemu objęta jest międzynarodowym patentem. - Biorąc pod uwagę, iż w dziedzinie wytwarzania i stosowania grafenu przybywa rocznie kilkaset patentów o charakterze międzynarodowym, konieczne jest uruchomienie szybkich ścieżek podejmowania decyzji finansowych przez stosowne instytucje administracji, ale też i przedsiębiorstw, zwłaszcza Skarbu Państwa. Tylko wtedy zdobyta dzięki ITME pozycja może zostać utrzymana – powiedział Zygmunt Łuczyński, dyrektor ITME.
Produkcja grafenu dla potrzeb sektora badawczo-rozwojowego, pozwoli zintensyfikować prace nad jego zastosowaniem w różnych dziedzinach gospodarki. Jest to pierwszy etap budowy Centrum Grafenowego, bazującego na globalnej pozycji ITME, integrującego działania w obszarze badań naukowych, kształcenia kadr oraz transferu technologii.
Uruchomienie przez Nano Carbon, we współpracy z ITME, produkcji i internetowego kanału sprzedaży grafenu to wymierny sukces spółki grupy ARP wprowadzający ją do elitarnego grona światowych graczy rynku high-tech. Plany działania zakładają rozpoczęcie produkcji i sprzedaży szerokiej gamy produktów grafenowych oraz alianse strategiczne z globalnymi partnerami – współpracę w sprzedaży produktów oraz licencji technologicznych. Jednym z kierunków komercjalizacji grafenu podjętych przez ITME, Nano Carbon oraz Zakłady Azotowe w Tarnowie Mościcach jest opracowanie i wprowadzenia na rynek grafenu płatkowego – wytwarzanego na drodze przetwarzania grafitu - oraz tworzyw konstrukcyjnych nowej generacji bazujących na jego wykorzystaniu. Kluczowym czynnikiem wspierającym szanse rozwoju Nano Carbonu jest wysoka międzynarodowa pozycja ITME. W październiku 2013 roku wystartował Program Graphene Flagship (GF), będący inicjatywą UE w zakresie finansowania badań nad grafenem, dla którego przeznaczony został w horyzoncie 10 lat budżet w wysokości 1 mld EUR. Do kierownictwa Programu GF wybrany został jako przedstawiciel ITME dr Włodzimierz Strupiński. --- Źródło: © ARP
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
November 12 2019 07:31 V14.7.10-2