reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© luchschen-dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 23 grudnia 2013

UKE skontrolował rynek tabletów

Połowa sprawdzonych tabletów nie spełniała wymagań formalnych lub technicznych – informuje Urząd Komunikacji Elektronicznej.


Do kontroli wytypowano losowo 104 urządzenia, z czego tylko w przypadku 47 tabletów nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. W 43 przypadkach firmy odpowiedzialne za wprowadzenie wyrobów do obrotu skutecznie usunęły stwierdzone w kontroli nieprawidłowości w taki sposób, aby wyrób mógł pozostać w sprzedaży. Oznacza to, że docelowo w wyniku kontroli prezesa UKE udział urządzeń spełniających wymagania osiągnął w chwili obecnej poziom ok. 87%. O ile można założyć, że przykładowo kwestia samego oznakowania jest prosta do poprawy, to znacznie trudniej usunąć nieprawidłowości wykryte podczas badań laboratoryjnych. Urządzenia, które nie spełniają wymagań zasadniczych w zakresie napięcia zaburzeń przewodzonych na zaciskach zasilania, mogą zakłócać pracę innych urządzeń podłączonych do tej samej sieci zasilającej. Zaburzenia przewodzone przenoszą się poprzez kable instalacji elektrycznej, a najczęściej objawiają się zakłóceniami w pracy odbiorników radiowych i telewizyjnych. Z kolei tablety niespełniające wymagań dotyczących natężenia pola zaburzeń mogą zakłócać, a w niektórych przypadkach wręcz uniemożliwiać, prawidłowe funkcjonowanie innych urządzeń wykorzystujących komunikację radiową. Badaniom laboratoryjnym poddano 32 produkty, negatywne wyniki odnotowano w przypadku 14 z nich. Część dystrybutorów tabletów usunęła wady techniczne (np. wymieniając zasilacze), niektórzy wycofali wadliwe tablety ze sprzedaży, a w dwóch przypadkach prezes UKE wydał zakaz udostępniania wyrobu.
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
November 12 2019 07:31 V14.7.10-2