reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Przemysł elektroniczny | 29 września 2008

Zysk Jabil wzrósł o 74%

Lider sektora EMS, Jabil, ogłosił swoje wstępne, nieauditowane wyniki za czwarty kwartał oraz za cały rok fiskalny 2008, kończący się 31 sierpnia. Przychód w czwartym kwartale roku fiskalnego wzrósł o 4%, do 3.3 miliarda USD w porównaniu z 3.1 miliarda USD w czwartym kwartale roku fiskalnego 2007.
Prezes i CEO Jabila, Timothy L. Main, skomentował wyniki firmy ‘Mamy przyjemność ogłosić osiągnięcie naszych celów w trudnych warunkach otoczenia makroekonomicznego’.

Zysk operacyjny wg standardów GAAP za rok fiskalny 2008 wzrósł o 74%, do 87.8 miliona USD w porównaniu z 50.5 milionami USD w roku fiskalnym 2007. Dochód netto w czwartym kwartale roku fiskalnego 2008 wzrósł o 390%, do poziomu 57.5 milionów USD, w porównaniu do 11.7 milionów USD w analogicznym okresie roku fiskalnego 2007.

Jabil podaje również wyniki ze swojej podstawowej działalności (core income), które definiuje jako zysk operacyjny powiększony o amortyzację wartości niematerialnych, opłaty związane z obrotem akcjami na rynkach publicznych, koszty związane z akwizycjami oraz restrukturyzacjami. Tak obliczany core income w czwartym kwartale 2008 wrósł o 1% i wyniósł 104.7 milionów USD (3.2% przychodów), w porównaniu do 103.8 milionów USD w roku 2007 (3.3% przychodów). Core earnings, definiowane jako core income pomniejszony o podatek, wzrosły o 3% do 61.7 milionów USD, w porównaniu do 59.9 milionów USD rok wcześniej.

Przychody w całym roku fiskalnym 2008 wyniosły 12.8 miliarda USD, w porównaniu do 12.3 miliarda USD rok wcześniej. Zysk operacyjny wg GAAP wzrósł o 38% i ukształtował się na poziomie 251.4 milionów USD, w porównaniu do 181.9 milionów w roku 2007. Dochód netto z kolei wzrósł o 83%, z poziomu 73.2 milionów USD w roku 2007, do 133.9 milionów USD obecnie.

Core income w roku 2008 wzrósł o 15% do 379.9 milionów USD (3.0% przychodów), w porównaniu do 331.6 milionów USD rok wcześniej (2.7% przychodów). Core earnings wzrosły 18%, z poziomu 196.2 milionów USD w roku 2007, do 231.0 milionów USD obecnie.

Tim Main z Jabil stwierdził: ‘Wpływ rynków finansowych na globalną ekonomię jest trudny do przewidzenia. Jabil zdywersyfikował swoje operacje na kilka sektorów, co jak wierzymy pozwoli nam na pewną elastyczność w czasach kryzysu. W I kwartale 2009 w dalszym ciągu będziemy skupiać się na rynkach wschodzących, na których już jesteśmy obecni, oraz na efektywnym prowadzeniu naszych operacji’.

Mając na uwadze niepewność rynków finansowych, Main skomentował też bieżącą sytuację finansową Jabil ‘W nadchodzących 12 miesiącach, będziemy cieszyć się znaczną płynnością finansową w porównaniu do potrzeb kapitałowych. Mamy ponad 1.5 miliarda USD w gotówce i łatwo dostępnych środkach kredytowych. W 2009 roku, w miarę rozwoju naszych operacji, w dalszym ciągu będziemy skupiać się na efektywności zaangażowanych kapitałów’.
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
November 14 2018 11:24 V11.8.1-2