reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© vladimir-majkic-dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 12 grudnia 2013

5 mln EUR dla dla Wojskowych Zakładów Łączności Nr 1

Rada Ministrów zatwierdziła aneks do umowy offsetowej z holdingiem Signalhorn SARL, na mocy którego Wojskowe Zakłady Łączności nr 1 S.A, otrzymają bezzwrotne wsparcie finansowe wysokości 5 mln EUR.


Aneks został podpisany 4 grudnia bieżącego roku. Pieniądze zostaną przeznaczone na następujące programy inwestycyjne:
  • utworzenie linii produkcyjnej do montażu kontenerów na potrzeby Polskich Sił Zbrojnych,
  • wdrożenie technologii pomiarów odporności wyrobów przeznaczonych dla Sił Zbrojnych na impuls elektromagnetyczny spowodowany wybuchem jądrowym (NEMP – nuclear electromagnetic pulse),
  • uruchomienie punktu serwisowego dla trójzakresowych lampowych wzmacniaczy mocy (TWTA) typu Xicom XTD450T1, wykorzystywanych w terminalach satelitarnych Sił Zbrojnych RP.
Umowa offsetowa jest wynikiem długoletniej współpracy obu firm: Signalhorn SARL i WZŁ Nr 1 S.A. w zakresie dostawy mobilnych terminali satelitarnych dla Sił Zbrojnych RP. Realizacja kontraktu musi zakończyć się do 31 grudnia 2015 roku. Przedsiębiorstwo Państwowe Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 z siedzibą w Zegrzu zostało powołane w 1955 roku przez Ministra Obrony Narodowej na potrzeby remontu i produkcji sprzętu łączności dla Sił Zbrojnych RP. W 2008 roku Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 przekształcono w Spółkę Akcyjną. Obecnie firma zatrudnia 250 osób, a 90% sprzedaży stanowi produkcja mobilnych systemów łączności naziemnej i satelitarnej. WZŁ jest również operatorem satelitarnym i świadczy usługi telekomunikacyjne w oparciu o technologie satelitarne, zarówno dla sektora rządowego jak i prywatnego. --- © Wojskowe Zakłady Łączności
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
November 12 2019 07:31 V14.7.10-2