reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© mariusz-szachowski-dreamstime.com Nauka | 03 grudnia 2013

Umowa ARP i Politechniki Warszawskiej

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. podpisała umowę ramową z Politechniką Warszawską, co ma pomóc w integracji biznesu z nauką.


Porozumienie zawarto 28 listopada i dotyczy ono wykorzystania potencjału wiedzy reprezentujących uczelnię ekspertów przy weryfikacji analiz przedinwestycyjnych w obszarze projektów innowacyjnych prowadzonych przez ARP S.A. - Wyrażamy przekonanie, że przedmiotowa umowa w istotny sposób wpłynie na integrację i rozwój współpracy pomiędzy środowiskiem biznesu i nauki oraz skutecznego transferu technologii – powiedział Marcin Zieliński, wiceprezes ARP S.A. --- Źródło: ARP
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
October 11 2019 15:09 V14.5.0-2