reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Enruta / dreamstime.com Rynki | 28 sierpnia 2013

Rynek biometrii

Frost & Sullivan: Biometria może zrewolucjonizować rynek zabezpieczeń płatności mobilnych

Wraz z popularyzacją smartfonów, liczba płatności dokonywanych za pomocą urządzeń mobilnych w ciągu ostatnich lat znacząco wzrosła. W miarę jak e-handel (ang. e-commerce) staje się m-handlem (ang. m-commerce), przemysł musi się skoncentrować na skutecznym zabezpieczeniu dokonywanych operacji. W procesie płatności bez obecności karty (ang. card not present) takie zabezpieczenia, jak osobisty numer konta (ang. personal account number, PAN), data upływu ważności i kod weryfikacyjny karty (ang. card validation code, CVC) nie wystarczają do pełnego zabezpieczenia transakcji. Dane biometryczne, które zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa oraz intuicyjny interfejs użytkownika, mogą stanowić skuteczne rozwiązanie dla bezpiecznych płatności mobilnych. „Ochrona samego urządzenia mobilnego jest pierwszym niezbędnym krokiem do zabezpieczenia płatności mobilnych. Chociaż osobisty numer identyfikacyjny (ang. personal identification number, PIN) może pełnić tę rolę, w 2011 roku ponad 60% użytkowników smartfonów nie stosowało numeru PIN do ochrony dostępu do swojego telefonu komórkowego" - zauważa Jean-Noel Georges, Dyrektor Programu Globalnego ICT – Financial Services, Frost & Sullivan. W ciągu ostatniej dekady powstało wiele projektów biometrycznych mających na celu umożliwienie identyfikacji użytkownika w urządzeniach mobilnych. W Europie godny uwagi jest projekt MOBIO (ang. Mobile Biometry), który dąży do opracowania zaawansowanych, opartych na biometrii technologicznych rozwiązań uwierzytelnianiających w osobistych urządzeniach mobilnych. Wykorzystując istniejące technologie zastosowane w tych urządzeniach (np. słuchawki, mikrofon i kamera), rozwiązania obejmowały rozpoznawanie głosu i twarzy, a także uwierzytelnianie bimodalne (wykorzystujące dwa rodzaje identyfikacji). „W tej chwili jest najlepszy czas, aby technologia biometryczna stała się bezpiecznym rozwiązaniem dla aplikacji mobilnych wymagających wysokiego poziomu bezpieczeństwa, w tym szczególnie mobilnych płatności" – mówi Georges. „Z punktu widzenia bezpieczeństwa płatności bezgotówkowych biometria przyniosła już znaczące korzyści". Potrzeba posiadania prostego i intuicyjnego rozwiązania płatniczego otwiera biometrii drogę do sukcesu. Firma Natural Security, na przykład, opracowała rozwiązanie biometrycznego punktu sprzedaży (POS) oparte na rozpoznawaniu odcisku palca. Czytnik podłącza się do obiektu bezstykowego (karta zbliżeniowa), aby sprawdzić czy zidentyfikowane dane osobowe odpowiadają informacji przechowywanej na karcie. Jest to praktycznie nie wymagający żadnych czynności mechanizm płatniczy, do którego nie jest potrzebny numer PIN ani karta i który zapewnia proste zasady użytkowania od strony klienta. „Potencjalnie możliwe nowe technologie zastosowane w urządzeniach mobilnych moglyby mieć ogromny wpływ na rozwiązania dotyczące zabezpieczeń biometrycznych; krążą pogłoski, że następny iPhone będzie miał wbudowany czytnik odcisków palców. Biorąc pod uwagę fakt, że Apple przejął Authentec – z jego rodziną produktów TouchChip – w 2012 roku, prawdopodobieństwo tego jest bardzo wysokie" - dodaje Georges. Konieczność pamiętania numerów PIN może wkrótce odejść w przeszłość. Przy zastosowaniu biometrii sam użytkownik jest unikatowym kluczem do urządzenia mobilnego, aplikacji i bezpieczeństwa płatności, co zapewnia wysoki stopień ich ochrony. Jednak nawet, gdy te technologie będą gotowe do zastosowania, ich koszt oraz złożoność ich zintegrowania z urządzeniem mobilnym mogą stanowić ogromne wyzwanie dla upowszechnienia zastosowania tych rozwiązań. Ponadto użytkownik końcowy będzie potrzebował czasu na zaakceptowanie nowego sposobu współdziałania ze swoim nowym urządzeniem. Pojawiły się już także inne projekty, które wykorzystują osobiste pole magnetyczne człowieka jako podpis identyfikacyjny. “Spodziewamy się, że biometria stanie się coraz bardziej rozpowszechniona w ciągu następnych 3-4 lat, dzięki dązeniu zarówno sprzedawców jak i klientów do uzyskania najwyższego poziomu zabezpieczeń podczas dostępu do usług mobilnych" - podsumowuje Georges. Źródło: Frost & Sullivan
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
December 03 2019 22:29 V14.8.2-2