reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© jakub-krechowicz-dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 21 sierpnia 2013

Dobre półrocze Aplisens

Zyski i przychody spółki w okresie od stycznia do czerwca 2013 roku były wyższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, chociaż nie rosły tak szybko, jak zakładał plan firmy na lata 2011-2013.


Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Aplisens za I półrocze 2013 roku (w nawiasie dane z I p. 2012 r.):
  • przychody netto ze sprzedaży: 38,2 mln PLN (35,95 mln PLN)
  • zysk operacyjny: 8,083 mln PLN (7,855 mln PLN)
  • zysk netto: 6,82 mln PLN (6,369 mln PLN)
W strukturze przychodów Grupy coraz większą rolę odgrywają rynki zagraniczne. Sprzedaż eksportowa osiągnęła w pierwszej połowie 2013 roku niemal 63% wartości przychodów. Największą dynamikę wzrostów sprzedaży odnotowano na rynkach Unii Europejskiej – podan 28%, dobrze wygląda też sytuacja na rynkach WNP, gdzie zanotowano dynamikę wzrostu przychodów ze sprzedaży na poziomie blisko 20%. Poziom wzrostu przychodów Grupy jest niższy niż zakładano w prognozach. Powodem jest głównie spadek sprzedaży na rynku polskim. Zarząd spółki ocenia, że po powrocie koniunktury, dynamika wzrostu przychodów ze sprzedaży powinna wrócić do poziomu z lat 2011 i 2012. Zysk netto GK Aplisens w pierwszym półroczu 2013 roku wzrósł o 7,1% rok do roku. Zarząd pracuje w tej chwili nad nową strategią, która zostanie zaprezentowana na początku przyszłego roku - informuje "Parkiet". Aplisens jest w trakcie budowy zakładu produkcyjnego w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Euro-Park Wisłosan. Zakończenie pierwszego etapu inwestycji planowane jest na przełom 2013 i 2014 roku. Zarząd planuje wydać na jego realizację około 30 mln PLN. Celem inwestycji jest zwiększenie potencjału produkcyjnego przetworników ciśnienia i sond głębokości o około 100% w stosunku do obecnych mocy produkcyjnych. Potencjał produkcyjny zakładu będzie zwiększany stopniowo, aż do pełnej zdolności produkcyjnej w 2017 roku.
Załaduj więcej newsów
December 12 2019 10:59 V14.8.5-1