reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© roza-dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 20 sierpnia 2013

Relpol: zysk w dół o połowę

Akcje Relpolu traciły wczoraj na wartości o ogłoszeniu półrocznych wyników finansowych. Spółka ma za sobą najsłabszy kwartał od dwóch lat.


[W pierwszym półroczu 2013 roku Grupa Relpol osiągnęła ok. 52,6 mln PLN przychodów że sprzedaży, co w stosunku analogicznego okresu roku poprzedniego (60,14 mln PLN) stanowi spadek o 12,5 %. Spowolnienie gospodarcze trwające od sześciu kwartałów, odbiło się na wynikach oraz poziomie sprzedaży grupy kapitałowej. Pod względem wielkości sprzedaży drugi kwartał bieżącego roku był najsłabszy w perspektywie ostatnich dwóch lat. Na poziom sprzedaży w bieżącym półroczu, największy wpływ miał spadek popytu. Wybrane dane finansowe Grupy Relpol za I półrocze 2013 roku:
  • przychody: 52,6 mln PLN, -12,5% r/r
  • zysk operacyjny: 2,76 mln PLN, -54% r/r
  • zysk netto: 2,45 mln PLN, -53% r/r
Pogorszyła się również rentowność sprzedaży: brutto – o 5,8 punktów procentowych w stosunku do I półrocza 2012 r., netto – o 4 punkty procentowe. Spadek sprzedaży odnotowano na wszystkich geograficznych rynkach zbytu grupy kapitałowej. Największy udział w strukturze sprzedaży (ponad 30%) ma rynek polski. Eksport stanowi 70%, z tego 66% sprzedaży trafia do Europy. Pozostałe kontynenty mają mniejsze znaczenie. Największy spadek sprzedaży w pierwszym półroczu 2013 roku dotyczył rynku krajowego. Wyhamowanie polskiej gospodarki, spadek popytu i duże ograniczenie nakładów na inwestycje, to główne powody mniejszych przychodów. Spowolnienie rozwoju gospodarki wiązało się z niższymi zamówieniami klientów, którzy dostosowując się do bieżącej sytuacji i ograniczając poziom zapasów, realizowali niższą sprzedaż w porównaniu z okresem analogicznym ubiegłego roku.
- Grupa kapitałowa okres spowolnienia i mniejszego obciążenia linii produkcyjnych wykorzystuje na przygotowanie się do poprawy koniunktury. Prowadzone są inwestycje, modernizowane są linie montażowe, dokonywane są zakupu i instalacje maszyn celem zwiększenia mocy produkcyjnych, wdrażane są nowe wyroby – pisze spółka w sprawozdaniu z działalności za pierwsze półrocze 2013 r.
W zaistniałej sytuacji na rynku polskim priorytetem było również uniknięcie problemów z płatnościami od klientów (nawet kosztem ograniczenia sprzedaży), co na dzień dzisiejszy udało się zrealizować – informuje spółka w raporcie. Jeśli chodzi o przewidywaną zmianę koniunktury, to w opinii zarządu sytuacja wydaje się zmieniać na lepsze [i]- (…) obserwując poziom wpływających zamówień do Relpolu możemy stwierdzić, że mamy w ostatnich miesiącach tendencję ich powolnego zwiększania się (jest to głownie wynikiem pozyskiwania nowych klientów). Z drugiej strony część naszych zagranicznych partnerów, współpracujących z nami już od szeregu lat, dokonało rewizji swoich prognoz sprzedażowych (w trakcie drugie kwartału) na drugą połowę 2013 roku. Dlatego trudno jest jednoznacznie przesądzić o kierunku rozwoju rynku w III i IV kwartale. Wydaje się jednak, że w sytuacji odbicia się koniunktury, tak w kraju jak i zagranicą, należy liczyć się ze zwiększeniem dynamiki sprzedaży, tym bardziej, że Relpol powiększył swoje portfolio o nowych, globalnych klientów – czytamy w raporcie spółki.
Załaduj więcej newsów
December 12 2019 10:59 V14.8.5-1