reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© luchschen dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 13 sierpnia 2013

AC SA eksportuje najwięcej do krajów UE

Spółka AC SA, producent marki STAG, opublikowała półroczny raport finansowy. Zysk netto spółki w tym okresie wynosi 16,3 mln PLN.


Okres pierwszego półrocza 2013 roku to dla spółki czas kontynuacji prac związanych z inwestycjami w rozwój infrastruktury produkcyjnej i logistycznej, intensyfikację działalności badawczo-rozwojowej, umocnienie pozycji na rynkach, na których AC jest obecna oraz ekspansja eksportową. W tym okresie zrealizowano pierwsze sprzedaże na nowe rynki zbytu - do Hiszpanii, Uzbekistanu, Kirgistanu i Kolumbii. Na rynku krajowym trwały prace związane z poszerzaniem sieci warsztatów montażowych pod marką STAG, których łączna liczba na koniec czerwca wyniosła 146. AC SA przeznaczyła 8,2 mln PLN na rozbudowę mocy produkcyjnych, badawczo-rozwojowych oraz logistycznych w pierwszym półroczu 2013 roku, przy czym 1,4 mln PLN wpłynęło w tym okresie do spółki jako dofinansowanie unijne projektów. Kluczową inwestycją prowadzoną obecnie jest rozbudowa hali produkcji wiązek i elektroniki o powierzchni 3.800 m kw. Ma to na celu reorganizację i optymalizację procesów produkcyjnych, a także przeniesienie produkcji wiązek z zakładu znajdującego się w innej części Białegostoku do lokalizacji, gdzie znajduje się siedziba i podstawowa produkcja Spółki W I połroczu 2013 roku spółka utrzymała podobny udział w geograficznej strukturze sprzedaży w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, udział rynku krajowego wyniósł 40%, a eksportu 60%. Największym rynkiem eksportowym AC SA są kraje europejskie - wartość eksportu w tym kierunku wzrosła z 32,04 mln PLN do 35,86 mln PLN. Wybrane dane finansowe spółki AC za pierwsze półrocze 2013 roku, w tys. PLN (w nawiasie dane za IH/2012):
  • Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów: 90 827 (92 260)
  • Zysk z działalności operacyjnej: 19 773 (20 047)
  • Zysk netto: 16 337 (16 017)
--- AC S.A. powstała w 2007 roku w wyniku przekształcenia spółki AC Wytwórnia Części Samochodowych sp. z o.o., w spółkę akcyjną. Akcje spółki są notowane na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych od 11 sierpnia 2011 roku. AC S.A. jest wiodącym w Polsce i liczącym się na świecie producentem i dostawcą wysokiej jakości modułów elektronicznych i mechanicznych samochodowych instalacji gazowych oraz elementów elektroniki i wiązek elektrycznych na potrzeby przemysłu samochodowego, w tym zestawów do haków holowniczych.
Załaduj więcej newsów
December 12 2019 10:59 V14.8.5-2