reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© LUG S.A. Przemysł elektroniczny | 12 sierpnia 2013

LUG: eksport rośnie, spada sprzedaż w kraju

Grupa LUG zakończyła pierwszą połowę roku z przychodami na poziomie 45,96 mln PLN. Ten 5,32% wzrost zawdzięcza eksportowi, który w samym II kwartale 2013 roku wzrósł o ponad 15%.


Spadek przychodów w kraju zaciążył na wyniku operacyjnym, a w konsekwencji również na zysku netto, którego dynamika zwolniła. Po wygaśnięciu wielkich inwestycji infrastrukturalnych, firma odczuła w kwietniu i w maju silne wyhamowanie, które – jak pokazują spadki dynamiki produkcji budowlano-montażowej - było szczególnie dotkliwe dla branży budowlanej. Spadek przychodów ze sprzedaży w kraju wyniósł w samym II kwartale -20,18%. Zysk z działalności operacyjnej w II kwartale 2013 roku wyniósł 296,56 tys. PLN, natomiast w ujęciu narastającym po dwóch kwartałach roku osiągnął poziom 956,05 tys. PLN. EBIT powiększony o amortyzację wypracowany w kwietniu, maju i czerwcu wyniósł 1 036,61 tys. PLN, natomiast na przestrzeni 6 miesięcy EBITDA osiągnął 2 475,27 tys. PLN. Wypracowany w II kwartale roku zysk netto wyniósł 229,56 tys. PLN wobec zysku netto za pierwsze 6 miesięcy 2013 roku na poziomie 556,40 tys. PLN.
- W kwietniu i w maju odczuliśmy silne wyhamowanie, które odbiło się na naszych wynikach. Jednak obserwujemy, iż w ślad za poprawą danych o produkcji przemysłowej w czerwcu rośnie ożywienie w branży oświetleniowej w Polsce. Cieszy także fakt nieustannego umacniania się LUG na rynkach zagranicznych. Nasza decyzja o dywersyfikacji geograficznej oraz przewidywania co do rozwoju poszczególnych gospodarek były jak najbardziej celne – komentuje Ryszard Wtorkowski, prezes LUG S.A.
Do najważniejszych działań Grupy LUG w ostatnim okresie z nich należy rozbudowa dotychczasowego kompleksu biurowo-magazynowo-produkcyjnego o dodatkowe 700 m kw. w celu uruchomienia nowej linii do produkcji komponentów ledowych. Obecnie inwestycja znajduje się w fazie finalnej i jeszcze w sierpniu br. zostanie oddana do użytku, o czym poinformujemy w najbliższym czasie. - Inwestycja w rozbudowę zakładu oraz aktywność w zakresie rozwoju na rynkach zagranicznych były dla nas z pewnością dużym obciążeniem w I połowie roku, które jednak zaprocentuje w kolejnych miesiącach. Nasze działania pozwolą nam w przyszłości nie tylko utrzymać obecną pozycję, ale przede wszystkim zwiększą nasze przewagi konkurencyjne i będą źródłem dynamicznego rozwoju – podsumowuje Ryszard Wtorkowski. Ponadto w II kwartale bieżącego roku zarząd LUG S.A. podjął decyzję o powiększeniu grupy kapitałowej o nową spółkę zależną, która pozwoli firmie rozwijać sprzedaż na rynku brytyjskim i irlandzkim. Dodatkowym bodźcem w budowaniu popytu na oprawy marki LUG na rynku krajowym są także pozyskane w lipcu 2013 roku certyfikaty CNBOP na najważniejsze grupy opraw. Zarząd poinformował także, że skonsolidowane prognozy finansowe nie są zagrożone.
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
January 27 2020 09:09 V15.4.3-1