reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© ilya-shahau-dreamstime.com Nauka | 08 lipca 2013

IBM rozwija Centrum Zaawansowanych Studiów na PG

Politechnika Gdańska i IBM zacieśnią współpracę naukowo-badawczą i biznesową.


IBM Polska i Politechnika Gdańska parafowały 3 lipca 2013 umowę o utworzeniu na Politechnice Gdańskiej – Centrum Zaawansowanych Technologii (ang. Centre of Advanced Studies). Dzięki nowemu Centrum uczelnia i firma IBM nawiążą współpracę naukowo-badawczą i biznesową. Zadaniem ośrodka będzie kształcenie studentów, doktorantów i pracowników naukowych PG oraz podniesienie konkurencyjności PG na rynku szkolnictwa wyższego. IBM udostępni swoje produkty, które będą wykorzystywane w ramach laboratoriów i zajęć dydaktycznych prowadzonych na PG. Spółka zapewni też wsparcie merytoryczne swoich ekspertów. Obydwaj partnerzy będą uczestniczyć w pozyskiwaniu środków finansowych dla realizowanych wspólnie prac naukowo-badawczych w oparciu o odrębne umowy konsorcjum. W ramach umowy określono cztery obszary współpracy naukowo badawczej:
  • Rozwój systemów zarządzania miastem w duchu Smarter Planet (Intelligent Operating Centre)
  • Budowa aplikacji mobilnych dla produktów Rational IBM
  • Budowa modeli referencyjnych wspierających cykl wytwarzania oprogramowana- produktów Rational
  • Rozwój środowisk wytwarzania (Software Development Environments)
- Budowa CAS na Politechnice Gdańskiej to kolejny etap rozwoju współpracy pomiędzy IBM a Politechniką Gdańską. Firma przywiązuje duża wagę zarówno do rozwoju oprogramowania w oparciu o potencjał naukowy i badawczy Centrum ale także liczy na doświadczonych specjalistów na rynku wsparcia produktów Rational – komentuje Mariusz Ochla z IBM Polska. --- Źródło: Politechnika Gdańska
Załaduj więcej newsów
December 03 2019 22:29 V14.8.2-1