reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© confidential info dreamstime.com Nauka | 17 czerwca 2013

Laboratoria za 40 mln PLN

Wydział Fizyki UW zyskał pięć nowoczesnych pracowni badawczych, w których będą prowadzone prace m.in. nad technologiami, materiałami i podzespołami dla elektroniki i fotoniki.


Przedsięwzięcie „Fizyka u podstaw nowych technologii - rozwój infrastruktury badawczej na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego” otrzymało blisko 34 mln PLN z Programu Innowacyjna Gospodarka. Jego wartość całkowita to niemal 40 mln PLN. Powstałe pracownie umożliwią prowadzenie zaawansowanych prac badawczych z zakresu wytwarzania, poznania oraz modelowania właściwości obiektów nano- i subnanometrycznych, stanowiących obecnie najbardziej aktualny temat badawczy nauk fizycznych, chemicznych, biologicznych oraz technicznych. Realizowany program badawczy, bazujący na nowej infrastrukturze laboratoryjnej, ukierunkowany zostanie przede wszystkim na wykorzystanie w gospodarce opracowanych innowacyjnych technologii i nowoczesnych materiałów. Wyniki badań wykorzystywane będą w takich obszarach jak: elektronika, optoelektronika, fotonika, telekomunikacja, technologia chemiczna czy diagnostyka medyczna. A oto lista nowych pracowni Wydziału Fizyki Uniwerstytetu Warszawskiego:
  • Pracownia nanostruktur azotkowych
  • Pracownia nanostruktur fotonicznych i telekomunikacyjnych
  • Pracownia biopolimerów
  • Pracownia ultrazimnych cząsteczek
  • Pracownia modelowania złożonych układów molekularnych i nanostruktur
Na zdjęciu: układ do fotolitografii 3D z laserem impulsowym wraz z mikroskopem optycznym. © Uniwersytet Warszawski
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
June 09 2020 11:27 V18.6.11-2