reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© mchudo-dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 11 czerwca 2013

Restruktryzacja Mesko AGD

Agencja Rozwoju Przemysłu udzieli firmie ZPH Artykuły Gospodarstwa Domowego Mesko AGD pożyczki w wysokości ponad 2 mln PLN na restrukturyzację.


Umowę w tej sprawie podpisano 5 czerwca. Pożyczka pochodzi z Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców. - Mesko to firma znana na rynku, posiadająca liczne certyfikaty, a także nagradzana ze swoje produkty – powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes Zarządu ARP S.A. – Dzięki pożyczce od ARPS.A. będzie mogła wprowadzić kolejne zmiany w funkcjonowaniu, które przyniosą jej wymierne oszczędności finansowe. Wniosek spółki o pomoc publiczną na restrukturyzację wpłynął do ARP S.A. w 2012 roku. Po jego otrzymaniu, Zarząd Agencji zadeklarował wstępnie udzielenie firmie pożyczki w wysokości 2.062.000,00 PLN. Mesko AGD wystąpiło także do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o opinię na temat projektu oraz jego notyfikowanie przez Komisję Europejską. W lutym 2013 roku KE wydała decyzję uznającą wsparcie za zgodne z Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i zaakceptowała udzielenie pożyczki przez ARP S.A. Mesko AGD Sp. z o.o. powstała w 2001 roku w drodze wydzielenia spółki z Zakładów Metalowych Mesko S.A. Zajmuje się produkcją elektrycznego i nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego oraz innych urządzeń elektrycznych. Kapitał zakładowy spółki wynosi ponad 11 mln PLN, a jej udziałowcami są Operator ARP Sp. z o.o. (71,88% udziałów) oraz Skarb Państwa (28,12% udziałów). Zatrudnienie na dzień 1 marca bieżącego roku wynosiło 90 osób. --- Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców (FRP), którego dysponentem jest ARP S.A. jest przeznaczony na pomoc w celu ratowania lub restrukturyzacji dużych przedsiębiorstw (powyżej 250 pracowników), zarówno publicznych, jak i prywatnych. Może być też wykorzystany na warunkach rynkowych jako wsparcie niebędące pomocą publiczną dla dużych przedsiębiorstw w dobrej sytuacji finansowej. Wsparcie finansowe z FRP ma umożliwić przedsiębiorcy realizację działań, które w rezultacie poprawią rentowność i efektywność prowadzonej działalności gospodarczej. Jego przedmiotem mogą być m.in. inwestycje w rozbudowę i modernizację zakładu, strategiczne zmiany w zakresie wytwarzanych produktów, restrukturyzacja finansowa, zasilenie w kapitał obrotowy, czy finansowanie kontraktów i zamówień. Środki te mogą być również przeznaczane na projekty o charakterze innowacyjnym. ARP SA udziela pożyczek, na zasadach rynkowych, firmom znajdującym się w relatywnie stabilnej sytuacji finansowej. Jest to oferta stanowiąca uzupełnienie systemu komercyjnych pożyczek bankowych oraz rozwiązanie na czas spowolnienia gospodarczego i wynikające z niego utrudnienia w dostępie do bieżącego finansowania działalności firm.
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
January 20 2020 00:12 V15.3.2-1