reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© dmitriy-shironosov-dreamstime.com Nauka | 13 maja 2013

WAT i UKE podpisują porozumienie

Współpraca Wojskowej Akademii Technicznej oraz Urzędu Komunikacji Elektronicznej ma dotyczyć przede wszystkim wspólnej działalności naukowo-badawczej.


Porozumienie o współpracy w obszarze działań o charakterze naukowo-badawczym i dydaktycznym w dziedzinach elektroniki, informatyki i telekomunikacji podpisali 22 kwietnia rektor Wojskowej Akademii Technicznej gen. bryg. prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk i prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej mgr Magdalena Gaj. Współpraca UKE i WAT polegać będzie w szczególności na: inicjowaniu badań naukowych i prac rozwojowych, udostępnianiu, na warunkach określanych w odrębnych umowach, posiadanej bazy aparaturowo-sprzętowej i laboratoriów badawczych lub dydaktycznych do realizacji wspólnych przedsięwzięć naukowo-badawczych i szkoleniowych, organizowaniu praktyk i staży dla studentów i doktorantów WAT oraz szkoleń dla pracowników UKE, inicjowaniu i współorganizowaniu konferencji, warsztatów i sympozjów, przygotowywaniu publikacji referatów, artykułów i książek promujących dorobek naukowy oraz inicjowaniu i wypracowywaniu założeń do nowych lub aktualizowanych programów studiów podyplomowych, kursów oraz innych form kształcenia i doskonalenia kadr.
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
January 17 2020 11:11 V15.3.0-1