reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© youssouf-cader-dreamstime.com Nauka | 29 kwietnia 2013

Otwarto Centrum Nowoczesnych Technologii w Toruniu

Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii ma pełnić funkcję pomostu między biznesem a nauką. Wartość inwestycji to ponad 70 mln PLN.


W uroczystym otwarciu w zeszły czwartek uczestniczył Prezydent RP, Bronisław Komorowski, który podkreślał istotną rolę toruńskiego ośrodka akademickiego na mapie kraju. - Otwarcie nowego ośrodka badawczego to nowa perspektywa dla uniwersytetu, nowa szansa dla toruńskiego centrum akademickiego jako całości - zaznaczył. Centrum jest pierwszą jednostką na uczelni powołaną wyłącznie do prowadzenia badań naukowych – informuje Portal Samorządowy. Głównym zadaniem ośrodka jest rozwój współpracy pomiędzy sferą nauki i przemysłu. Rezultaty prowadzonych badań i projektów naukowych w ramach ICNT będą nieodpłatnie udostępnione przedsiębiorcom, natomiast koszty badań zostaną sfinansowane ze środków ogólnych Uniwerstytetu Mikołaja Kopernika oraz ewentualnych grantów zewnętrznych pozyskanych przez poszczególne zespoły badawcze. Wartość inwestycji wynosi 71,5 mln PLN, z czego 49,8 mln PLN stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Koszt obejmuje budowę gmachu oraz zakup wyposażenia i aparatury naukowo-badawczej.
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
November 12 2019 07:31 V14.7.10-2