reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Sponsored content by Comarch

7 korzyści wynikających z użycia FLYING PROBE do testów ICT i FCT

Praktyczny przykład wykorzystania maszyny w fabryce Comarch IoT Plant. Proces tworzenia nowego produktu trwa zwykle od kilku do kilkunastu miesięcy. Na ostatnim etapie prototypowania i seryjnej produkcji, kluczową rolę pełnią testy, które potwierdzają jakość i niezawodność podzespołów elektronicznych, z jakich zbudowane są urządzenia. Na czym polegają testy In Circuit Test (ICT) oraz FCT (Function Test)? Jak je prowadzić i dlaczego warto je wykonywać? Poznaj 7 kluczowych powodów i zobacz, jak testujemy w Comarch IoT Plant!

W Comarch IoT Plant – nowoczesnym laboratorium produkcyjnym mieszczącym się w Krakowie – oferujemy wysokiej jakości usługi z zakresu szybkiego prototypowania, montażu, produkcji i kontroli jakości urządzeń elektronicznych (EMS). Testowanie jest dla nas kluczowym elementem procesu produkcji. Na co dzień wykonujemy szeroki wachlarz testów m.in. FLYING PROBE, ICSP oraz FCT, które są jednymi z najskuteczniejszych metod sprawdzania podzespołów elektronicznych. Jakie mają znaczenie i zastosowanie? Zdjęcie 1. Hala produkcyjna Comarch IoT Plant TESTY FLYING PROBE Testy Flying Probe (FP) stosowane są najczęściej podczas prototypowania i produkcji krótkoseryjnej urządzeń elektronicznych (EMS). Założenia Flying Probe opierają się więc na sondach pomiarowych przemieszczających się w 3 osiach, umożliwiając tym samym dynamiczny i płynny dostęp do wybranych punktów testowych. Dzięki temu możliwe jest wykrycie potencjalnych błędów montażowych (np. przerw lub zwarć). Testy FP umożliwiają również faktyczne sprawdzenie wartości elementów po montażu powierzchniowym (SMT) lub przewlekanym (THT), a także stwierdzenie poprawności wykonania obwodów na płytce drukowanej (PCB). Do podstawowych testów na FP zaliczymy:
 • testy poprawności połączeń na PCB
 • test izolacji ścieżek
 • pomiar rezystancji
 • pomiar pojemności
 • pomiar diod Zenera
 • pomiar tranzystorów
 • pomiar induktancji
 • sprawdzenie polaryzacji kondensatorów
 • sprawdzanie poprawności montażu złącz
W Comarch IoT Plant wykorzystujemy unikalny na skalę Polski system składający się z 8 głowic uzbrojonych w 8 sond pomiarowych, 2 sondy pojemnościowe oraz 2 zasilające. Co ważne, dostęp do obwodów na płytce PCB odbywa się z obu stron równocześnie. Dzięki wertykalnemu położeniu modułu wejściowego zredukowane jest wygięcie płytki obciążonej elementami, co pozwala na precyzyjny dostęp do większości punktów nie tylko testowych, ale również padów, nóżek czy też innych wyprowadzeń sygnałów na PCB. Niepodważalnymi zaletami takiego systemu testowego jest krótki czas i elastyczność programowania testera oraz wynikająca z tego redukcja kosztów uruchomienia serii prototypowych oraz małoseryjnych – jest to bardzo istotne z punktu widzenia opłacalności projektu. Budowanie testerów oparte o tzw. fixtury stałe jest czasochłonne i kosztowne, co w przypadku serii prototypowych jest niepraktyczne. Zdjęcie 2. Maszyna Flying Probe w Comarch IoT Plant PRZYSZŁOŚĆ TESTOWANIA Rozwój technologiczny w dziedzinie testów Flying Probe pokazuje potencjał w szerszym zastosowaniu tego rozwiązania. Już na wstępnym etapie programowania testera dokonujemy wyboru w zakresie testów dla produkcji prototypowej czy też małoseryjnej. Dzięki tym wbudowanym modułom sterujemy czasem wykonywania testów w zależności od wolumenu produkcji. Szereg zastosowanych optymalizacji zależnych od wymagań produkcyjnych pozwala na znaczącą redukcję czasu programowania i testów. Przy użyciu Flying Probe możliwe jest uzyskanie dostępu do węzłów obwodu na płytce, a następnie dokonanie pomiarów dla każdego z komponentów po kolei. Umożliwia to sprawdzenie, czy znajduje się on we właściwym miejscu i czy posiada prawidłową wartość oraz polaryzację. Elementy można również identyfikować przy pomocy parametrów: rezystancji, pojemności, czy indukcyjności między dwoma punktami na płytce drukowanej. Są to bowiem testy z użyciem realnych sygnałów elektrycznych. Dodatkowe zastosowanie zaawansowanych algorytmów do generowania poszczególnych testów automatyzuje programowanie poszczególnych etapów. W ten sposób, za pomocą Flying Probe możliwe jest przeprowadzenie bardzo kompleksowej formy testu płytki drukowanej, potwierdzając, że obwód został wyprodukowany poprawnie i zgodnie ze swoją specyfikacją. Warto nadmienić, że system wyposażony jest również w zewnętrzny podajnik umożliwiający pracę w trybie produkcyjnym – małoseryjnym. Podsumowując, można wymienić następujące korzyści ze stosowania testów Flying Probe:
 • Redukcja kosztów i czasu wykonania w porównaniu z fixturami stałymi
 • Krótki czas opracowania programów testowych, łatwa integracja zmian w projekcie
 • Elastyczność procesu i łatwość wprowadzania zmian
 • Dostęp do obwodu, nawet w przypadku braku punktów testowych co ułatwia dobór i projektowanie testów, a w późniejszym czasie ich optymalizację
 • Kontrolowany docisk sondy, programowalny dla dowolnego typu płyty PCB, co umożliwia dobranie siły i ochronę przed uszkodzeniami obwodów
 • Różnorodne rozwiązania testowe i podejścia, zintegrowane w jednym systemie testowym co pozwala na skrócenie procesu testów i programowania zwłaszcza przy seriach prototypowych
 • Wbudowany precyzyjny system pozycjonowania i pomiarów, który pozwala na dokładne pozycjonowanie sond na bieżąco, co w przypadku fixtur stałych jest niemożliwe np. w przypadku zmiany projektu PCB
Testy ICSP (In-Circuit Serial Programming) i FCT Jednym z zastosowań maszyny FP, które jest rozwijane w Comarch IoT Plant, jest programowanie komponentów elektronicznych w układzie przy pomocy interfejsów szeregowych. Na dzień dzisiejszy możliwe jest programowanie układów z rodziny ARM Cortex-M przy pomocy interfejsu SWD. Ponadto w ramach prowadzonych projektów rozwijane są specjalistyczne testy funkcjonalne, które mogą obejmować np. pomiar poboru prądu dla urządzeń o niskim zapotrzebowaniu energetycznym oraz weryfikację działania kluczowych elementów układu. Dzięki prowadzeniu testów ICT oraz testów funkcjonalnych na jednej maszynie wyniki mogą być zbierane we wspólnym raporcie. Testy ICT i FCT są jedną z najważniejszych części podczas prototypowania elektroniki oraz w cyklu produkcyjnym. Stanowią jego integralną część, weryfikując fazy projektowe oraz montażowe. Pozwalają wykryć błędy we wstępnych fazach tworzenia, jak również w seriach produkcyjnych. Są dla nas niezbędnym narzędziem do tworzenia urządzeń trwałych, niezawodnych charakteryzujących się najwyższą jakością. - W Comarch IoT Plant najważniejsza jest dla nas jakość produkcji. Dlatego do procesu testowania podchodzimy holistycznie, badając zarówno bezpieczeństwo produktu, sposób wykonania, funkcjonalność, sprawność czy efektywność. Jesteśmy jedną z nielicznych firmy w Polsce, która kompleksowo prowadzi cały proces powstawania urządzeń – od ich projektowania, prototypowania, poprzez produkcję i końcowe testy. - mówi Piotr Kołtun odpowiedzialny za rozwiązania Comarch IoT Plant. Zdjęcie 3. Testy FP w Comarch IoT Plant Zdjęcie 4. Testy FP w Comarch IoT Plant KLUCZ DO EFEKTYWNOŚCI W produkcji kontraktowej testy ICT, Flying Probe oraz FCT determinują jakość urządzeń wynikającą z potwierdzonej sprawności i niezawodności zastosowanych podzespołów elektronicznych. Zapewniają również ich bezawaryjność i prawidłowe funkcjonowanie, dlatego ich przeprowadzanie jest kluczem do efektywności procesu produkcji.
Wszystkich zainteresowanych procesem programowania i testowania, zapraszamy do obejrzenia wideo z produkcji specjalistycznych NB IoT gateways, którą przeprowadziliśmy dla jednego z przedsiębiorstw wodociągowych ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich w lutym 2019 r.
Autor: Tomasz Jaje COMARCH Comarch jest w Europie Środkowej wiodącym dostawcą biznesowych rozwiązań informatycznych, swoje relacje biznesowe opieramy na maksymalizacji rentowności firmy klienta, przy jednoczesnej optymalizacji procesów biznesowych i operacyjnych. Comarch Technologies bazuje na szerokiej wiedzy, którą Grupa Comarch zdobyła podczas 25-letniej działalności polegającej na zapewnianiu kompleksowych rozwiązań IT. Nadrzędnym celem firmy jest dostarczanie klientom najbardziej wiarygodnych i bezpiecznych rozwiązań, obejmujących zaawansowane oprogramowanie i innowacyjną infrastrukturę sprzętową, wspieranych profesjonalnymi usługami.
Więcej informacji udzieli Państwu: Piotr Kołtun Business Development Manager Telefon: +48 12 621 51 92
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
May 14 2019 20:21 V13.3.8-1