reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Sponsored content by Comarch

Asset Tracking – system usprawniający funkcjonowanie nowoczesnych przedsiębiorstw

Poprawa zarządzania czasem pracowników oraz efektywniejsze wykorzystanie posiadanych zasobów to najczęstsze wyzwania, z którymi spotykają się osoby zarządzające firmami. Asset Tracking jest nowoczesnym rozwiązaniem wspierającym zakłady produkcyjne, szpitale, jednostki użyteczności publicznej oraz wszystkie inne instytucje, w których liczebność zasobów i personelu stanowi wyzwanie dla codziennego zarządzania.Asset Tracking to jedna z najszybciej rozwijających się nisz rynkowych przemysłu 4.0. Analitycy Markets&Markets szacują, iż do roku 2022 rynek ten będzie rozwijał się w tempie 15.17% rocznie. Nieomal identyczny szacunek, tj. CAGR na poziomie 15% przedstawiła firma Market Research Future. Nieco tylko mniej optymistyczni (choć jest to też zasługa dłuższego okresu prognozy) są analitycy innej znanej firmy, Transparency Market Research, którzy w okresie do roku 2026 prognozują średnioroczny wzrost na poziomie 12.9%. Finalnie, za osiem lat, rynek ten ma osiągnąć wartość nawet 30.6 mld USD.

Czynniki wzrostu rynku Asset Tracking

Co jest przyczyną tak zgodnej i optymistycznej opinii światowych analityków rynku? Odpowiedź padła już właściwie na wstępie tego artykułu: systemy Asset Tracking są odpowiedzią na powszechne wyzwania managerów. Utrzymywanie dużej ilości zasobów i szacowanie ich dostępności, stanowi poważne wyzwanie dla współczesnych instytucji. Równie ważnym aspektem ich działalności są zasoby ludzkie. Personelowi często powierza się zadanie odnajdywania sprzętu, co bywa czasochłonne
i generuje dodatkowe koszty.

Dobrze skonstruowany system Asset Tracking pozwala na natychmiastową lokalizację osób i urządzeń, dostarcza danych do analiz i procesu optymalizacji w czasie rzeczywistym, umożliwiając natychmiastową korektę nieprawidłowości oraz zapewniając prewencję przed kradzieżą zasobów. Więcej korzyści systemu Comarch Asset Tracking ilustruje poniższa grafika, przygotowana przez Comarch Technologies.Niezwykle istotną zaletą systemu Asset Tracking jest umożliwienie planowania koniecznej konserwacji,
a także działania zapobiegające awariom, czyli tzw. predictive maintenance, polegające na monitorowaniu stanu urządzeń i wyznaczaniu prawdopodobieństwa wystąpienia awarii.
Dzięki odpowiednim czujnikom, system automatycznie wysyła powiadomienie z informacją na temat wadliwego działania maszyny do osób z działu utrzymania ruchu lub planowania produkcji. Pracownicy są wówczas w stanie odpowiednio zareagować, ustalając z wyprzedzeniem konserwację urządzeń, zanim jeszcze dojdzie do awarii. W efekcie możliwe jest sprawniejsze planowanie produkcji oraz skrócenie czasu trwania przestojów. Co ważne, praktyka wskazuje też, że zaplanowana przerwa w zdecydowanej większości przypadków jest krótsza od nieplanowanej, co dodatkowo skraca czas przestojów.

Aplikacje systemu Asset Tracking

W ubiegłym roku Frost & Sullivan opracował mapę implementacji systemów Asset Tracking według poszczególnych przemysłów w perspektywie do roku 2022. Wśród branż o największym stopniu adopcji tej nowej technologii wymienione są medycyna, motoryzacja, automatyka przemysłowa, logistyka czy transport. Rozwiązania przygotowane przez Comarch Technologies idealnie odpowiadają tak nakreślonemu obrazowi rynku.

Medycyna

Comarch Asset Tracking znajduje swoje zastosowanie w placówkach medycznych. Dzięki funkcji stałego monitorowania, określana jest rzeczywista lokalizacja personelu i pacjentów. Stały dostęp do danych, pozwala na rozpoznanie aktualnego stanu pacjenta, a w razie jego zasłabnięcia lub upadku, wysyłane zostaje powiadomienie. Podczas wizyt, odwiedzający mogą skorzystać z własnych telefonów lub tabletów, aby zlokalizować położenie pacjenta, bez konieczności pozyskiwania informacji od personelu placówki. Wdrożenie Asset Trackingu pozwala na wykrycie wszelkich niedoborów przechowywanych środków w stosunku do realnego zapotrzebowania.
Praktyczną funkcjonalnością jest ustalanie terminów przydatności spożycia poszczególnych leków, czy też określanie lokalizacji kosztownych lekarstw. Odnosi się to także do instrumentarium chirurgicznego, w celu zapewnienia o kompletności akcesoriów oraz dostarczeniu informacji o terminach ostatnich sterylizacji.

Magazyny / Logistyka

Comarch Asset Tracking ma szerokie spektrum zastosowań w przestrzeni magazynowej i logistyce. Odnosi się to do całego łańcucha dostaw, począwszy od dostarczenia materiałów oraz po stadium końcowe, jakim jest dystrybucja. Z chwilą, gdy pojazd z załadunkiem przekracza próg magazynu, transportowany towar jest identyfikowany i umieszczany na właściwej platformie. Procedura identyfikacji stosowana jest także w odniesieniu do personelu i przypisanych do nich sprzętów, w celu monitorowania efektywności pracy i nawigacji.
Ważnym elementem przestrzeni magazynowej są wózki widłowe. Używane na terenie obiektu wózki są oznaczane i nawigowanie w taki sposób, aby zapewnić, że każdy z nich porusza się wyznaczoną trasą,
z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Wewnętrzny system nawigacji dostarcza danych o obecnym stanie magazynowym i lokalizacji zapasów, skracając w ten sposób czas poszukiwań. W ten sposób, Asset Tracking zapewnia, że dane zasoby umieszczane są we właściwym miejscu.

Produkcja

Comarch Asset Tracking zwiększa poziom kontroli nad procesami produkcyjnymi, redukując przy tym nakład pracy, koszty i czas. Dzięki automatycznej i dokładnej identyfikacji zasobów materialnych możliwa jest optymalizacja każdego etapu produkcji. Usprawnienie działania linii produkcyjnej wymaga kompleksowego monitoringu, podczas którego wykrywa się potencjalne błędy i zapewnia, aby cały proces realizowany był zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i jakości. W całym procesie produkcji istotną rolę odgrywają także pracownicy. Osoby zatrudnione, wyznaczone do wykonania określonych zadań, są monitorowane pod względem wypełniania obowiązków i efektywności pracy. Funkcjonalność dotyczy także stanowienia kontroli, by przy wykonywaniu powierzonych zadań zapobiegać gubieniu przypisanych do pracowników narzędzi lub przeciwdziałać niepożądanej wymianie oprzyrządowania między członkami zespołu.

Archiwa / Biblioteki

Comarch Asset Tracking to system dedykowany placówkom bibliotecznym i archiwom. Takie zasoby jak: dokumenty, artykuły i książki, wymagają właściwej organizacji i znakowania.Comarch Asset Tracking sprawdza się przy gromadzeniu danych dotyczących przechowywanych materiałów oraz ustalania ich dokładnej lokalizacji. Agregowane informacje pozwalają na skatalogowanie plików
i zapobieganiu ich kradzieży czy zagubienia.
System wspomaga także sprawny przepływ książek, dokumentów i innych zasobów w obrębie placówki. Zastosowanie wykracza poza teren instytucji, gdyż dzięki wdrożeniu Asset Trackingu znacząco poprawia się proces wypożyczania/zwrotu książek oraz określania kto w danym momencie przetrzymuje dany materiał.Co więcej, skraca się czas obiegu zasobów, dzięki wprowadzeniu stanowisk samoobsługowych monitorowanych i zarządzanych przez system.
Implementacja Asset Tracking

Asset Tracking to rozwiązanie będące swego rodzaju złożonym systemem informatycznym, w którym software musi idealnie współgrać z hardware. Jak w każdym dużym projekcie, wybór właściwej firmy wdrażającej tego typu system jest kluczowy. Istniejący od 25 lat Comarch to firma o ugruntowanej europejskiej renomie, będąca stabilnym i godnym partnerem biznesowym, zdolnym do spełnienia szerokich wymagań SLA oraz warunków gwarancyjnych.
Ugruntowana pozycja i stabilność działania to nie jedyne argumenty przemawiające za wyborem krakowskiej firmy:‘Każdy system Asset Tracking musi być idealnie skrojony na potrzeby klienta,a Comarch jest nie tyle integratorem, co sam projektuje i produkuje w nowoczesnej fabryce Comarch IoT Plant wszystkie niezbędne elementy.Firma może więc zagwarantować jakość sprzętu, jak i dostosować go do wymagań klientów, stosując dowolną technologię (BLE, RFID, UWB etc.). Comarch oferuje wypożyczanie demo kitów wraz z ich implementacją, dzięki czemu możliwe jest przeprowadzenie etapu PoC (proof of concept), służącego sprawdzeniu w jaki sposób system działa w specyficznym zastosowaniu klienta’mówi Kamil Bubiński, Business Development Manager w Comarch Technologies.
Jak już wspomniano wcześniej, Asset Tracking to połączenie software oraz hardware. Comarch posiada własną Platformę IoT, którą cały czas rozwija – dzięki niej jest w stanie dodawać do systemu nowe, kluczowe dla klienta funkcjonalności. W miarę rozwoju samej platformy, klient otrzymuje coraz więcej funkcjonalności dostępnych w zakupionych już systemach. Ponadto, firma proponuje hosting systemu w Comarch Data Center. ‘Wieloletnie doświadczenie w budowie rozległych systemów informatycznych pozwala na skuteczną integrację Comarch Asset Tracking z rozwiązaniami dotychczas zakupionymi przez klienta jak np. system ERP, dzięki czemu zapewniony jest sprawny przepływ danych między nimi oraz redukowany jest proces manualnego wprowadzania jakichkolwiek danych, co eliminuje błędy’ dodaje Kamil Bubiński.
Technologia

Comarch Asset Tracking jest kompleksowym rozwiązaniem oferowanym w modelu usługowym (SaaS- Software as a Service) oraz modelu wdrożeniowym. W jego skład wchodzą nadajniki (Comarch Beacons, BLE Bracelet, etykiety RFID) i odbiorniki (IoT Hub) połączone z bazą danych w chmurze (Platforma IoT).

Nadajniki montowane są w monitorowanych obiektach. Informacje o lokalizacji gromadzone są przez IoT Huby, instalowane w wybranych, strategicznych miejscach, takich jak pokoje, korytarze i punkty przechowywania zasobów. Po przekazaniu danych przez IoT Hub do Platformy IoT, informacje stają się dostępne online za pośrednictwem przeglądarek internetowych i aplikacji mobilnych. Ponadto, Platforma IoT umożliwia łatwą kontrolę i zarządzanie zasobami dzięki wbudowanej funkcji definiowania prostych reguł sterujących i powiadomień.


Technology Roadmap opracowany w roku 2017 przez Frost & Sullivan przewiduje, iż do roku 2020na rynku dominować będą systemy oparte na pasywnych etykietach RFID. Podobnie, do przełomu
dekad rosnącą popularnością cieszyć się będą systemy oparte na technologii UNB (ultra-narrow band).
Od roku 2022 przewidywane są pierwsze wdrożenia systemów Asset Tracking opartych
na wbudowanych w samą strukturę produktu tagach RFID, dzięki zastosowaniu technologii 3D.


White Paper - Comarch Asset Tracking

Pobierz darmowy White Paper dotyczący rozwiązania Comarch Asset Tracking w przestrzeni magazynowej. Z materiału dowiesz się czym jest Asset Tracking, jakie są jego funkcjonalności i zalety. Treść White Papera wskazuje na wykorzystanie go w branży logistycznej, a szczególnie w magazynach.

Dowiedz się więcej o tym, jak Comarch Asset Tracking usprawnia funkcjonowanie magazynów, pobierając darmowy White Paper.


„Pobierz White Paper”
Więcej informacji udzieli Państwu:

Kamil Bubiński 

+48 691 464 240


www.comarch.com
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
December 13 2018 13:08 V11.10.14-2