reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Komponenty | 26 maja 2010

Prawie 25% wzrostu rynku OLED do 2014

Globalny rynek OLED zastygł we wczesnym etapie rozwoju i jest obecnie skoncentrowany na działalnościach badawczych, które ułatwią skomercjalizowanie produktów OLED.

Szacuje się wzrost światowego rynku OLED z 102.3 milionów jednostek w 2007 do 349.73 milionów jednostek w 2014, przy wskaźniku średniorocznego wzrostu 24.46 % od 2009 do 2014. W 2007 PMOLED stanowił 86.8 % całkowitego rynku OLED, podczas gdy AMOLED kształtuje się z najwyższym wskaźnikiem wzrostu na rynku - 56.48 %. Na ryneku dominuje technologia PMOLED, z powodu wczesnej komercjalizacji produktów i rozpowszechnieniu aplikacji na mp3 i substytucyjne odtwarzacze. Jednak w okresie prognozy to dla technologii AMOLED przewiduje się wyższą penetrację rynku, zarówno pod względem ilości sztuk jak również wielkości obrotu. Chociaż produkcja AMOLED wyrażona w sztukach jest niska, oczekuje się, że stanowić będzie wysoki odsetek dochodów, ponieważ jest to technologia droższa od PMOLED, który jak twierdzi grupa Markets&Markets stanie w obliczu spadku cen. Azja stanowi 90.1 % światowego rynku przemysłowego OLED, przy 6.2% udziale Europy. Ameryka Północna i Ameryka Łacińska (NA-LA) łącznie zajmują 3.8 %. Azja jest także liderem na rynku produktów finalnych, osiągając 65.2 % ze wszystkich wyrobów OLED, przy 21.5 % Europy i 13.3 % Ameryki Północnej.
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
May 12 2020 12:15 V18.6.4-2