reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Biznes | 03 kwietnia 2018

Rekordowy poziom rynku O-S-D w 2017 roku

Obroty rynku O-S-D (optoelektronika, sensory/aktuatory oraz komponenty dyskretne) wzrosły w roku 2017 o rekordowe 11% - tak szybkiego wzrostu nie obserwowano od roku 2010.

W roku 2017 obroty na rynku O-S-D wzrosły o rekordowe 11% (to stopa wzrostu o niemal połowę przekraczająca średnią z ostatnich lat!) i osiągnęły najwyższy w historii poziom 75.3 mld USD. W roku 2018 szacowany wzrost ma być juz nieco mniejszy - 8% - a rynek na koniec 2018 ma pobić kolejny rekord obrotów, czyli 81.1 mld USD. Według analityków IC Insights, rynek ma w dalszym ciągu rosnąć, stumulowany wysokim popytem na sensory, aktuatory, komponenty CMOS, czujniki oświetlenia, transmitery laserowe oraz komponenty dyskretne dla aplikacji zasilania. Po nieco nieoczekiwanym spadku w roku 2016 o 4%, w roku ubiegłym segment optoelektroniki wzrósł o 9% i osiągnął poziom 36.9 mld USD. Segment sensorów i aktuatorów kontynuował natomiast gwałtowny rozwój i podobnie jak w roku 2016, powtórzył wzrost na poziomie 16% rocznie, osiągając tym samym obroty w wysokości 13.8 mld USD. Komponenty dyskterne też spisały się co najmniej dobrze: rynek wzrósł o kolejne 12%, do poziomu 24.6 mld USD. Prognozy na rok 2018 ze strony IC Insights są następujące: optoelektronika 8%, sensory + aktuatory 10%, a komponenty dyskretne 5%. Natomiast długoterminowa prognoza, obejmująca lata 2017 – 2022, przewiduje średnioroczny wzrost (CAGR) w segmencie optoelektroniki na poziomie 7.3% oraz osiągnięcie na koniec okresu prognozy poziomu 52.4 mld USD. Nieco szybciej, bo w tempie 8.9% ma wzrastać rynek sensorów / aktuatorów (21.2 mld USD na koniec 2022), najwolniej natomiast ma rozwijać się rynek elementów dyskretnych: jedynie 3.1% rocznie (28.7 mld USD na koniec okresu prognozy). © IC Insights W okresie pięcioletniej prognozy, jako główne czynniki wzrostu autorzy raportu wskazują na rosnący popyt na transmitery laserowe w sieciach optycznych, sensory CMOS w kamerach wbudowanych czy też komponenty dla takich aplikacji jak rozpoznawanie obrazu, widzenie maszynowe oraz motoryzacja. Kolejnym czynnikiem, stymulujacycm wzrost na opisywanym rynku, będzie proces upowszechniania się sensorów i aktuatorów w systemach inteligentnej kontroli oraz systemach IoT. Z kolei wzrost w segmencie komponentów dyskretnych dla apliakcji zasilania bedzie stymulowany przez wzrosty na rynku urządzeń mobilnych oraz zasilanych bateryjnie. Rynek O-S-D stanowi około 17% globalnego rynku półprzewodników, którego wartość to 444.7 mld USD. W roku 2007 udział nie przekraczał 15%, w 1997 roku nie przekraczał 13% .
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
April 08 2020 10:37 V18.4.45-2