reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay Rynek komponentów | 09 października 2017

6 miesięcy ciągłego wzrostu na europejskim rynku chipów

W sierpniu 2017 roku wartość europejskiego rynku półprzewodników wyniosła 3,222 mld USD – raportuje organizacja ESIA (European Semiconductor Industry Association).

Sierpień to szósty z kolei miesiąc, w którym odnotowano wzrost sprzedaży na rynku półprzewodników w Europie – informuje ESIA. Przychody w tym sektorze w sierpniu wzrosły o 18,8% w stosunku do obrotów z poprzedniego miesiąca, a łączna sprzedaż w okresie od stycznia do sierpnia zwiększyła się o 15,9% w odniesieniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Na sierpniowy skok sprzedaży wpływ miał m.in. duży popyt na układy logiczne (+2,5% m/m), układy pamięci (+2,4%), czujniki (+0,6%) oraz produkty półprzewodnikowe specjalnego zastosowania dla takich branż, jak motoryzacja, komunikacja, elektronika konsumencka i komputery. W sierpniu efekty wynikające z wahań kursu wymiany walut były widoczne zdecydowanie wyraźniej niż w lipcu, co widać w poniższej tabeli, w której oprócz sprzedaży w USD, zamieszczono także wyniki w EUR. © ESIA
reklama
Załaduj więcej newsów
May 28 2020 10:59 V18.6.7-1