reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© swhite dreamstime.com Rynek komponentów | 20 marca 2017

Amerykańskie firmy fabless mają wciąż największy udział w rynku

Natomiast firmy z Chin szybko zwiększają swój udział w światowym rynku fabless: w 2016 roku posiadały łącznie 10% w porównaniu do 5% w roku 2010.

W 2016 roku firmy fabless, czyli takie, które nie posiadają własnego zakładu produkującego układy scalone, odpowiadały za 30% przychodów z rynku półprzewodników – znacznie więcej niż 10 lat temu, gdy ten odsetek wynosił 18%. Poniższy wykres przedstawia udział firm w globalnym rynku fabless w zależności od lokalizacji kwatery głównej przedsiębiorstwa. Prym wiodą firmy ze Stanów Zjednoczonych (53%), chociaż w ciągu ostatnich 6 lat ich udział w rynku fabless spadł o 13 punktów procentowych, czego powodem było m.in. przejęcie amerykańskiego Broadcomu przez Avago z siedzibą w Singapurze. IC Insights zauważa przy tym, że chociaż Avago, które od 1 lutego 2016 roku przyjęło nazwę Broadcom Limited, posiada fabryki komponentów dyskretnych, ale nie ma zakładu produkującego układy scalone, więc IC Insights wciąż postrzega tę firmę, jako fabless. W 2009 roku w zestawieniu 50 największych dostawców fabless była tylko jedna firma z Chin, w roku 2016 – jest ich już 11. Co więcej od 2010 roku właśnie chińskie firmy zanotowały największy wzrost udziałów w rynku fabless, który w 2016 roku wyniósł 10%, natomiast w roku 2010 wynosił 5%. Firmy europejskie w 2016 roku posiadały tylko 1% udziałów w rynku fabless (4% w 2010 roku). Powodami tego spadku było przejęcie brytyjskiej spółki CSR, drugiego co do wielkości dostawcy fabless z Europy, przez amerykański Qualcomm oraz zakup niemieckiego Lantiq (trzeci co do wielkości dostawca z Europy) przez Intel. W efekcie brytyjski Dialog (1,2 mld USD przychodów w 2016 roku) był jedyną firmą fabless, która dostała się do rankingu TOP 50 (niewiele zabrakło norweskiej firmie Nordic Semiconductor, które przychody w 2016 roku wyniosły 198 mln USD). Japonię reprezentuje jedna duża firma fabless: Megachips, której przychody w 2016 roku wzrosły o 20%, natomiast Koreę Południową – Silicon Works, a Singapur – Broadcom Ltd. © IC Insights
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
January 22 2020 17:04 V15.4.0-2