reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© fouquin christophe dreamstime.com Rynek komponentów | 28 grudnia 2016

Słabe nastroje w przemyśle półprzewodników

47% ankietowanych managerów twierdzi, iż rynek półprzewodników jest w końcowej fazie wzrostu, a kolejne 20% sądzi nawet, że przemysł znajduje się już w punkcie przełamania trendu.

Takie kiepskie nastroje pokazuje ostatni raport KPMG ‘2017 Global Semiconductor Industry Outlook’. Co więcej, tylko połowa managerów sądzi, iż ich przychody i nakłady na R&D wzrosną na przestrzeni nadchodzących 3 lat. Oznacza to znaczne pogorszenie się nastrojów w branży – jeszcze rok temu przytłaczająca większość spodziewała się wzrostu sprzedaży i nakładów na cele badawcze Pytani o jakość swoich działań na polu R&D, też nie mają wysokiego zdania: 49% twierdzi, iż wydatki na cele rozwojowe obecnego portfolio produktów wydawane są nieefektywnie. Podobnie, w przypadku wydatków na rozwój nowych produktów, 40% je również ocenia jako nieefektywne. Badani managerowie jako główny problem branży w nadchodzących trzech latach wskazują erozję cen swoich produktów. Natomiast jako odpowiedź na ten niekorzystny trend wskazywana jest dywersyfikacja działalności w nowe obszary biznesu, fuzje i przejęcia oraz rozwój umiejętności kadr. Niespotykana dotąd fala fuzji i przejęć spowoduje zdaniem ankietowanych managerów wzrost wyceny przejmowanych firm już w roku 2017.
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
August 05 2020 00:04 V18.8.2-1