reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© shanaka wijesooriya dreamstime.com Rynek komponentów | 27 grudnia 2016

Dobre prognozy rynku pamięci na 2017

Według najnowszych prognoz opublikowanych przez IC Insights rynek pamięci wzrośnie w roku 2017 aż o 10%

Po 20-procentowych wzrostach w latach 2013 oraz 2014, rok 2015 przyniósł pogorszenie koniunktury na rynku pamięci. Okoliczności, które w normalnych warunkach zaowocowałyby wzrostem popytu i cen, takie jak konsolidacja dostawców, ograniczenia zdolności produkcyjnych czy nowe aplikacje, tym razem nie wystarczyły do wygenerowania wzrostu rynku. Przeważyły takie czynniki jak znaczący spadek popytu na rynku komputerów osobistych, który stał się przyczyną nadwyżek magazynowych i – w konsekwencji - obniżki cen, co w sumie spowodowało 3-procentowy spadek rynku do poziomu 78 mld USD. Niekorzystne warunki panowały również w I połowie roku 2016 i dopiero drugie półrocze przyniosło poprawę koniunktury, dzięki czemu rynek zakończy cały rok na minimalnym minusie w wysokości -1%. IC Insights spodziewa się w roku 2017 gwałtownego wzrostu rynku – aż o 10% - i osiągnięcia rekordowego poziomu 85.3 mld USD. Jednym z czynników wzrostu mają być rosnące ceny pamięci DRAM oraz NAND flash, drugim wzrost dostaw pamięci w ujęciu jednostkowym. Co więcej, również na kolejne lata prognoza IC Insights przewiduje dalsze wzrosty w podobnym tempie: rynek w roku 2020 ma osiągnąć poziom 100 mld USD, w roku 2021 wzrosnąć o kolejne 10 mld USD. W okresie 2016-2012 daje to średnioroczną stopę wzrostu rynku na poziomie 7.3%, o 2.4 punktu procentowego wyższą niż przewidywana, średnioroczna stopa wzrostu całego rynku półprzewodników. Rynek w ujęciu jednostkowym ma wzrastać w średnim tempie 5.6% rocznie, dodatkowo średnia cena sprzedaży będzie zwiększać się o 1.8% rocznie. Motorami wzrostu rynku w roku 2017 mają być pamięci DRAM I NAND flash. Rynek DRAM, odpowiedzialny za znakomite wyniki w latach 2013 / 2014, w latach 2015 oraz 2016 spadł odpowiednio o 3% oraz 10%. W roku 2017 IC Insights przewiduje silny skok cen i wzrost całego segmentu rynku o 11%, natomiast rynek NAND flash powinien wzrosnąć o 10%.
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
August 05 2020 00:04 V18.8.2-2